Sposób otrzymywania multiestrów akrylowych i metakrylowych, Numer patentu: PL.215565

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Twórcy: Barbara Gawdzik, Tadeusz Matynia, Maciej Podgórski
Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania multiestrów akrylowych i metakrylowych o dużej gęstości usieciowania, stanowiących bazę do produkcji chemoodpornych farb i lakierów oraz kompozytów konstrukcyjnych, zwłaszcza z włóknem szklanym, znajdujących zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i okrętowym, a także w stomatologii jako materiały do wypełnień dentystycznych. Sposób według wynalazku, przebiegający z użyciem substratów w postaci kwasu akrylowego i/lub metakrylowego z mieszaniną akrylami glicydylu bądź metakrylanu glicydylu, czy też aromatycznych lub cykloalifatycznych diestrów, zawierających co najmniej po jednej grupie bezwodnikowej, karboksylowej lub hydroksylowej, a także z udziałem katalizatora i inhibitora charakteryzuje się tym, że jako katalizator stosuje się halogenopochodną sól fosfoniową, a jako inhibitor mieszaninę stabilizującą polimeryzację w postaci co najmniej dwóch inhibitorów z grupy chinonów, korzystnie 4-tetra-butylopirokatechol, tetra-butylohydrochinon, 1,4-naftohyrochinon oraz hydrochinon w mieszance z 1,4-naftochinonem, lub 1,4-benzochinonem, antrachinonem, lub 9,10-fenantrochinonem, przy czym reakcję prowadzi się w atmosferze powietrza.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL394242
Data wydania decyzji: 2013-03-21
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu