OFERTA - KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII 2022

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41, 81 537 57 50
e-mail: biznes@umcs.pl
Opis

Oferta badań Katedry Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii.

Link do informacji o katedrze:

https://www.umcs.pl/pl/katedra-chemii-ogolnej-koordynacyjnej-i-krystalografii,17502.htm

Oferta dla biznesu