synteza katalizatora metanizacji ditlenku węgla o wysokiej aktywności i selektywności do metanu oraz podwyższonej odporności na obecność związków siarki w strumieniu gazu

Rodzaj oferty
usługi
Dziedzina
Chemia
Koordynator
dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS
Tel. 81 537746, 81 5375596
Fax. 81 5375565
Opis

Przedmiotem oferty jest synteza katalizatora metanizacji ditlenku węgla o wysokiej aktywności i selektywności do metanu oraz podwyższonej odporności na obecność związków siarki w strumieniu gazu. 

Katalizator może być wykorzystywany m.in. do utylizacji CO2 wychwyconego  z gazów odlotowych, strumieni odpadowych z procesów opartych na przerobie surowców odnawialnych lub zwiększania wartości opałowej biogazu poprzez konwersję ditlenku węgla z wodorem do metanu.

 

Usługa syntezy katalizatora na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projektu nr BIOENERGY/ICOCAD/ 04/2016 z dnia 22.04.2016 “Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach" finansowanego przez NCBR realizowanego w ramach Programu ERA-NET Bioenergy.   

Oferta dla biznesu