Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636

Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Marta Palusińska-Szysz, Teresa Urbanik, Elżbieta Wiśniewska
Opis

Pałeczki Legionella powszechnie występujące w środowisku wodnym po przedostaniu się do sztucznych
systemów dystrybucji wody stają się niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Do zakażenia
ludzi dochodzi najczęściej na drodze inhalacji skażonej bakteriami wody rozprowadzanej w formie
wodno-powietrznego aerozolu przez systemy klimatyzacyjne, urządzenia przemysłowe i medyczne.
W organizmie człowieka bakterie wywołują infekcje dróg oddechowych o różnym nasileniu: od grypopodobnej
infekcji zwanej gorączką Pontiac, która nie wymaga specjalistycznego leczenia, do ostrego,
wielopłatowego zapalenia płuc zwanego chorobą legionistów, która może prowadzić do śmierci.
Pomimo wielu modyfikacji, jakie wprowadzono w składzie pożywki, skuteczność wykrywania bakterii
metodą posiewu i ocena liczby komórek zdolnych do tworzenia kolonii jest utrudniona ze względu
na długi czas hodowli oraz występowanie żywych, ale niehodowlanych form bakterii (VBNC, ang. viable
but nonculturable). Jednym ze sposobów zainicjowania wzrostu pałeczek Legionella na sztucznym
podłożu jest wspólna hodowla bakterii z wybranym gatunkiem pierwotniaków. Sposób hodowli na
sztucznym podłożu Legionella lytica według wynalazku polega na zakażaniu pierwotniaków Acanthamoeba
castellanii uprzednio zamrożonymi bakteriami. Pochłonięte bakterie występujące w wakuolach
ameb, które nie ukończyły procesu transformacji do dojrzałych form infekcyjnych, wiruje się
dla wymuszenia uwolnienia bakterii w takim stadium rozwoju. Uzyskany osad wysiewa się na podłoże
BCYE i po tygodniowej inkubacji uzyskuje się wzrost bakterii.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL396985 (A1)
Data wydania decyzji: 2014-06-05
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu