Badania odporności materiałów polimerowych na starzenie oraz interpretacja uzyskanych wyników

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pok. 1213, 1209
tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41, 81 537 57 50
e-mail: biznes@umcs.pl
Opis

Aparat do badań odporności materiałów na działanie promieniowania UV i słonecznego Xenotest Alpha+ (Klimatest, ATLAS MTT, USA-Germany)

Zakres badań na aparacie Xenotest Alpha+ obejmuje:

- badania w zakresie temperatur 40 ºC - 130 ºC przy zmiennej wilgotności 10 do 95% RH;

- badania odporności materiałów na działanie promieniowania UV i słonecznego.

Aparat Xenotest Alpha+ jest uniwersalnym, nowoczesnym urządzeniem do badań starzeniowych polimerów, tworzyw sztucznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, tekstyliów, farb, lakierów oraz wielu innych materiałów.

 

Oferta dla biznesu