OFERTA - KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH 2022

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41, 81 537 57 50
e-mail: biznes@umcs.pl
Opis

Oferta badań Katedry Zjawisk Międzyfazowych.

Link do informacji o Katedrze:

https://www.umcs.pl/pl/katedra-zjawisk-miedzyfazowych,17505.htm

Oferta dla biznesu