Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Marta Palusińska –Szysz, Teresa Urbanik, Elżbieta Wiśniewska
Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób hodowli bakterii z gatunku Legionella lytica na sztucznym podłożu, a zwłaszcza chorobotwórczego szczepu LT2 PCM 2298, celem wykorzystania ich dla opracowania testów szybkiej diagnostyki nietypowego zapalenia płuc. Sposób hodowli bakterii, według wynalazku charakteryzuje się tym, że jako naturalnego gospodarza wykorzystuje się wolne od wewnątrzkomórkowych endosymbiontów komórki pierwotniaka Acanthamoeba castellanii - szczep ATCC 3034, w najbardziej żywotnej fazie wzrostu, które następnie zakaża się zamrożonymi bakteriami Legionella lytica, po czym dla pochłonięcia bakterii przez pierwotniaki, hodowlę pozostawia się w temperaturze pokojowej, a następnie wytrząsa w temperaturze optymalnej dla rozwoju ameb. Po przeprowadzonej obserwacji mikroskopowej, gdy bakterie są w wakuolach, a więc nie ukończyły procesu transformacji do dojrzałych form infekcyjnych, hodowlę wiruje się dla wymuszenia uwolnienia bakterii w takim stadium, a uzyskany osad wysiewa się na podłoże BCYE i po około tygodniowej inkubacji uzyskuje się wzrost hodowlanych bakterii.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL396985
Data wydania decyzji: 2014-06-06
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu