DZIAŁANIA EDUKACYJNE W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Rodzaj oferty
kursy
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pok. 1213, 1209
tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41, 81 537 57 50
e-mail: biznes@umcs.pl
Opis

Instytut Nauk Biologicznych UMCS oferuje szereg kursów, szkoleń oraz zajęć terenowych:

  • kursy z rozpoznawania gatunków bezkręgowców, żywych i zakonserwowanych (w tym owadów), występujących w otoczeniu człowieka: chronionych, ginących, o znaczeniu gospodarczym i epidemiologicznym;
  • kursy z rozpoznawania roślin pożytkowych i zielarskich;
  • praktyczne (terenowe) warsztaty ornitologiczne lub/i entomologiczne, połączone z obrączkowaniem dzikich gatunków ptaków lub/i identyfikacją owadów oraz tworzeniem kolekcji entomologicznych;
  • zajęcia terenowe z zoologii i botaniki dla uczniów z różnych grup wiekowych.

 

Oferta dla biznesu