Ekspertyzy, badania ewaluacyjne, badania i analiza opinii społecznej, badania rynkowe, badanie komunikacji i wizerunku

Rodzaj oferty
raport
Dziedzina
Komunikacja społeczna i polityczna
Koordynator
dr Joanna Bielecka-Prus
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
biznes@umcs.pl
Opis

Ekspertyzy, badania ewaluacyjne, badania i analiza opinii społecznej, badania rynkowe, badanie komunikacji i wizerunku.

Oferta dla biznesu