Oferta dla biznesu

Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystanie w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej, Nr patentu: PL.223435
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, Nr patentu: PL.218745
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, Nr patentu: PL.212077
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Sposób otrzymywania barwników syntetycznych, Nr patentu: PL.213247
Branża: Biotechnologia
patent
Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych krwi, Nr patentu: PL.225934
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu raka szyjki macicy, Nr patentu: PL.225869
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Sposób hodowli owocników porka brzozowego, Nr patentu: PL.221966
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego, Nr patentu: PL.219753
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych, Nr patentu: PL.219392
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu, Nr Patentu: PL.208395
Branża: Biotechnologia
patent
10