Opracowywanie strategii i programów rozwoju regionalnego i lokalnego; opracowywanie analiz stanu, zmian oraz zróżnicowań przestrzennych w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, badania ewaluacyjne

Rodzaj oferty
raport
Dziedzina
Rozwój regionalny
Koordynator
dr Andrzej Jakubowski
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
biznes@umcs.pl
Opis

Opracowywanie strategii i programów rozwoju regionalnego i lokalnego; opracowywanie analiz stanu, zmian oraz zróżnicowań przestrzennych w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, badania ewaluacyjne

Oferta dla biznesu