Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”

Przypominamy, że nadal trwa konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”. To program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez  konsorcja, w skład których mogą wchodzić: uniwersytety,  instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pozaakademickie.

Konsorcjum musi spełniać następujące warunki:

  • konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech organizacji, pochodzących z trzech różnych krajów. Dwie z nich muszą pochodzić z kraju członkowskiego EU albo stowarzyszonego z Horizon Europe.
  • w przypadku, gdy spełniony jest powyższy warunek, każdy dodatkowy partner może pochodzić z dowolnego kraju
  • jeśli wszystkie organizacje pochodzą z tego samego sektora (akademickiego bądź nieakademickiego) przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z niestowarzyszonego Kraju Trzeciego.
  • Organizacje delegujące zespół do programu typują jego członków we własnym zakresie.

Czas trwania projektu: do 48 miesięcy przy maksymalnym budżecie odpowiadającym 360 osobomiesiącom.

Przydatne wskazówki dotyczące aplikowania znajdują się TUTAJ.

Wnioski projektowe można składać do 08 marca 2023 r. bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych poprzez system elektroniczny na portalu Funding & tender opportunities.

Konsultację wniosków prowadzi Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:

Biuro Programów dla Naukowców

msca@nawa.gov.pl

22 390 35 50

Przypominamy, że podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wystartują w konkursie z sukcesem, mogą wnioskować o wsparcie finansowe na realizację projektu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.

Źródło: https://nawa.gov.pl/

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2023