Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wojna Rosji z Ukrainą i Zachodem”

W dniach 16-17 listopada br. w Krakowie odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wojna Rosji z Ukrainą i Zachodem”, którą zorganizował Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. W konferencji czynny udział wzięła dr Nadia Gergało-Dąbek (panel zdalny).

Przedmiotem analizy uczestników konferencji były zagadnienia w zakresie ośmiu obszarów:

1. Działania militarne i niemilitarne realizowane na terenie Ukrainy oraz ich skutki dla Ukrainy, Rosji, Europy i USA.

2. Działania Zachodu wobec Rosji i Rosji wobec Zachodu - stan aktualny i przewidywane scenariusze.

3. Wsparcie USA i innych państw dla Ukrainy - Cele i działania poszczególnych państw i organizacji.

4. Faktyczne i deklarowane przyczyny agresji rosyjskiej. Cele bieżące i strategiczne Federacji Rosyjskiej.

5. Rola i znaczenie liderów państw w wojnie na wschodzie Europy - Władimir Putin, Joe Biden, Wołodymyr Zełenski i inni.

6. Pomoc humanitarna świata dla Ukrainy.

7. Psychologiczne aspekty wojny w Ukrainie.

8. Globalne aspekty wojny w Ukrainie (rola Chin i Indii, wpływ wojny na pozycję Rosji w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej).

    Wydarzenia

    Data dodania
    17 listopada 2022