Letni kurs NAWA 2023

Letni stacjonarny kurs NAWA 2023 - ZAPRASZAMY!

Informujemy, że Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie organizuje w terminie 3-23 LIPCA 2023 r. Letni stacjonarny kurs NAWA.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

Information in English »

Letnie kursy NAWA dają niepowtarzalną szansę nie tylko na naukę języka polskiego, ale także na zwiedzanie największych atrakcji turystycznych, na poznawanie polskiej kultury i historii, poznawanie Polaków oraz integrację z uczestnikami kursów z kilkudziesięciu krajów świata, którzy dzielą tę samą pasję do poznawania Polski i języka polskiego.

Udział w kursie i wszystkich związanych z nim działaniach jest dla uczestników kursu bezpłatny.

Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Wszyscy uczestnicy kursu są zobowiązani posiadać  ubezpieczenie medyczne.

Celem kursu jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Program kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego (45 godzin), wykłady dotyczące polskiej historii, kultury i literatury (30 godzin) oraz zajęcia dodatkowe i integracyjne.

Zajęcia lektoratowe (poziomy od A1 do C1), w wymiarze 3 godzin dziennie, będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie testu plasującego. Po zajęciach języka polskiego będą odbywać się wykłady, równolegle w języku polskim i angielskim. Zajęcia dodatkowe obejmują wycieczki (zwiedzanie Lublina, Kozłówki, Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Sandomierza, Zamościa, Zwierzyńca i Roztocza), prezentacje filmów polskich z prelekcjami i dyskusją, oraz zestaw konkursów, quizów, spotkań, warsztatów i projektów. Będą one odbywać się głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy.

Słuchacze będą też mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji u osób prowadzących zajęcia (tutoring). 

Na wszystkich zajęciach będzie sprawdzana lista obecności.

W ramach kursu zapewniamy zakwaterowanie w domu studenckim UMCS w pokojach dwuosobowych oraz wyżywienie (3 posiłki dziennie).

Uczestnicy otrzymają bezpłatny podręcznik, a także będą otrzymywali materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli na poszczególne lekcje. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowy program zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie.


Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

  • są studentami lub nauczycielami akademickimi zagranicznych uczelni,
  • są cudzoziemcami lub mają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju),
  • nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce,
  • język polski nie jest dla nich językiem pierwszym,
  • posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1.

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:

  1. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach i dodatkowych wydarzeniach prowadzonych w ramach kursu,
  2. udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
  3. współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu.

Rekrutacja odbywa się w terminie: od 6 kwietnia do 3 maja 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy


Osoba do kontaktu w sprawach związanych z rekrutacją i realizacją kursu:

Ewelina Mitkowska-Musiatewicz

kursletni.lublin@mail.umcs.pl

tel. +48  81 537 28 76

O wyniku rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo w ciągu 10 dni od zakończenia rekrutacji.