Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Turek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI MATERIAŁOWEJ
Telefon
5376213
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek: 11.00-12.00


 Sroda : 12.15 -13.15  

O sobie

Najłatwiej można mnie znaleźć w pracowni 063 w tzw.  Nowej Fizyce. 


Działalność naukowa

Prowadzone przeze mnie badania naukowe dotyczą m.in.

 • Wykorzystania implantacji jonowej do modyfikacji własności ciał stałych. W szczególności badani te dotyczą inżynierii przerwy energetycznej w stopach GeSn, wytwarzania nanostruktur AIIIBV w matrycach Si/SiO2; modyfikacji właściwości optycznych i elektrycznych polimerów (np.PET) poddanych naświetlaniu wiązkami jonowymi; modyfikacji  własności trybologicznych stopów
 • Wytwarzania wiązek jonowych dla potrzeb implantacji jonowej, elektromagnetycznej separacji mas i spektroskopii jądrowej. Badania zarówno eksperymentalne jak i na drodze modelowania komputerowego
 • Badania termodesorpcji gazów   z półprzewodników poddanych naświetleniu wiązkami jonowymi 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 1. S. Prucnal, J. Żuk, R. Hübner, J. Duan, M. Wang, K. Pyszniak, A. Drozdziel, M. Turek, S. Zhou ,Electron concentration limit in Ge doped by ion implantation and flash lamp annealing Materials 13 (2020)  1408
 2. P. Budzyński, M. Kamiński, M. Turek, M. Wiertel Impact of nitrogen and manganese ion implantation on the tribological properties of Stellite 6 alloy Wear 456–457 (2020) 203360
 3. K. Sierakowski, R. Jakiela, B. Lucznik, P. Kwiatkowski, M. Iwinska, M. Turek, H. Sakurai, T. Kachi  and M. Bockowski High Pressure Processing of Ion Implanted GaN Electronics  9 (2020) 1380
 4. A. Zaborowska, L. Kurpaska, E. Wyszkowska, M. Clozel, M. Vanazzi, F. Di Fonzo, M. Turek, I. Jozwik, A. Kosinska, J. Jagielski Influence of ion irradiation on the nanomechanical properties of thin alumina coatings deposited on 316L SS by PLD Surface and Coatings Technology 386 (2020) 125491
 5. M. Clozel, Ł. Kurpaska, I. Jóźwik, J. Jagielski, M. Turek, R. Diduszko; E. Wyszkowska Nanomechanical properties of low-energy Fe-ion implanted Eurofer97 and pure Fe Surface and Coatings Technology 393  (2020) 125833
 6. P.L. Tuan, M. Kulik, J. Nowicka-Scheibe, J. Żuk, P. Horodek,  L.H. Khiem,  T.V. Phuc, N.N. Anh,  M. Turek, Investigations of chemical and atomic composition of native oxide layers covering SI GaAs implanted with Xe ions Surface and Coatings Technology 394 (2020) 125871
 7. T.V. Phuc, M. Kulik, D. Kołodyńska, L.H. Khiem, P.L. Tuan, J. Zuk, M. Turek Investigations of elemental depth distribution and chemical compositions in the TiO2/SiO2/Si structures after ion irradiation Surface and Coatings Technology 387 (2020) 125494
 8.  M. Kamiński, P. Budzyński M. Szala M. Turek Comparing of Microhardness of the Stellite 6 Cobalt Alloy Implanted with 175 keV Mn+ Ions and 120 keV N+ Ions Advances In Science And Technology-Research Journal 13  (2019) 179
 9.  M. Turek Negative Ion Beam Production in an Ion Source with Chamfered Extraction Opening, Acta Physica Polonica A 136 (2019) 322
 10. M. Turek Ion Beam Emittance for an Ion Source with a Conical Hot Cavity, Acta Physica Polonica A 136 (2019) 329
 11. M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak S. Prucnal, J. Żuk, Yu, Vaganov, Thermal Desorption of He Implanted into Ge, Acta Physica Polonica A 136 (2019) 285
 12. M.Turek, A. Droździel, K. Pyszniak R. Luchowski, W.Grudziński, A. Klimek-Turek,  Modification of PET Polymer Foil by Na+ Ion Implantation, Acta Physica Polonica A 136 (2019) 278
 13. S. Prucnal, Y.Berencén, M. Wang, J. Grenzer, M. Voelskow, R. Hübner, R. Böttger , Y. Yamamoto, A. Scheit, F. Bärwolf, V. Zviagin, R. Schmidt-Grund, M. Grundmann, J. Żuk J., M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak, R. Kudrawiec, M. P. Polak, J. Leipoldt, L. Rebohle, W.Skorupa, M. Helm and S. Zhou Strain and band gap engineering in GeSn alloys via P doping Phys. Rev.Appl. 10, 064055 (2018)
 14. M. Turek, Ionisation efficiency in conical hot cavitiesActa Physica Polonica A, 132 (2), pp. 259-263 (2017)
 15. M.Turek, Two-dimensional simulations of H- ions extractionActa Physica Polonica A, 132 (2), pp. 254-258 (2017)
 16. A.Droździel,  M. Turek, K. Pyszniak, S. Prucnal, R. Luchowski, W. Grudzinski, A. Klimek-Turek, J. Partyka, Modification of optical and electrical properties of PET foils by He+, Ne+ and Ar+ implantationActa Physica Polonica A, 132 (2), pp. 264-269 (2017).
 17. S.Prucnal, F. Liu, Y.Berencén,  L. Vines, L. Bischoff, J. Grenzer, S. Andric, S. Tiagulskyi, K. Pyszniak, M. Turek, A. Drozdziel, M. Helm, S. Zhou, W. Skorupa, Enhancement of carrier mobility in thin Ge layer by Sn co-dopingSemiconductor Science and Technology, 31 (10), art. no. 105012 (2016) 
 18. M. Turek, Ionization of short-lived isotopes in spherical hot cavitiesActa Physica Polonica A, 128 (5), pp. 935-938. (2015)
 19. M. Turek, Ionization of isotopes in a hot cavity - Numerical simulations Vacuum 104,1 (2014)
 20. S. Prucnal, M. Glaser, A. Lugstein, E. Bertagnolli, M. Stoegger-Pollach, S. Zhou, M. Helm, D. Reichel, L. Rebohle,  M. Turek, J. Żuk, W. Skorupa, III-V semiconductor nanocrystal formation in silicon nanowires via liquid-phase epitaxy  Nano Research 7, 1796 (2014)
 21. S. Prucnal, S.-Q. Zhou, X. Ou, S. Facsko, M.O. Liedke, F. Bregolin, B. Liedke, J. Grebing, M. Fritzsche, R. Hübner, A. Mücklich, L. Rebohle, M. Helm, M. Turek, A. Drozdziel, W. Skorupa, III-V/Si on silicon-on-insulator platform for hybrid nanoelectronics J. Appl. Phys. 115, 074306 (2014)
 22. S. Prucnal, M.O. Liedke,  S.-Q. Zhou, M. Voelskow, .A. Muecklich, M. Turek, J. Zuk, W. Skorupa,  Conductivity type and crystal orientation of GaAs nanocrystals fabricated in silicon by ion implantation and flash lamp annealing Nuclear Instruments and Methods  B 312, 104 (2013)