Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Wiertel

dr Marek Wiertel
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
INSTYTUT FIZYKI
Telefon
81 537 62 20
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-7202-1714
https://www.umcs.pl/pl/kfm.htm
Konsultacje

Konsultacje on-line


Środa 14-16


Link do pokoju konferencyjnego BBB w Wirtualnym kampusie UMCS


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=267060

Adres

pl. Marii-Curie-Skłodowskiej 1, Budynek B, parter, pokój nr 35,
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe obejmują badanie różnego typu materiałów metodami: spektrometrii czasów życia pozytonów, spektroskopii Mössbauerowskiej, dyfrakcji neutronów, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej. Zakres badanych materiałów obejmuje: nanokompozyty, modyfikowane w warstwie powierzchniowej i podpowierzchniowej materiały metaliczne oraz materiały półprzewodnikowe stosowane w fotowoltaice. Poniższa lista zawiera wybrane publikacje z ostatnich 10 lat.

 1. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, J. Sarzyński, A. I. Beskrovnyi „Structural and magnetic properties of Sc(Fe1-xCux)2 compounds studied by means of Mössbauer effect and neutron diffraction” Nukleonika  58(1) (2013) pp 171-176.

 2. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac „Positron annihilation studies of mesoporous iron modified MCM-41 silica” Nukleonika  58(1) (2013) pp 243-248.

 3. M. Wiertel, Z. Surowiec, W. Gac and M. Budzyński "Positron Annihilation in MnFe2O4/MCM-41 Nanocomposite" Acta Phys.  Pol., A  125 (3)  (2014)  pp 793- 797.

 4. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, J. Sarzyński, A. I. Beskrovnyi „Magnetic and structural properties of Sc(Fe1-xSix)2 Laves phases studied by Mössbauer spectroscopy and  neutron diffraction” Nukleonika  60(1) (2015) pp 155-160. Doi: 10.1515/nuka-2015-0032

 5. R. Zaleski, K. Zaleski, M. Gorgol, M. Wiertel “Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peening” Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 120(2) (2015) pp 551-559. DOI: 10.1007/s00339-015-9214-0

 6. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac  „Study on the effect of atmospheric gases adsorbed in MnFe2O4_MCM-41 nanocomposite on o-Ps annihilation” Nukleonika 60(4) (2015) pp 783-787. DOI: 10.1515/nuka-2015-0141

7. B. Jasińska, M. Gorgol, M. Wiertel, R. Zaleski, at al. „Determination of the 3γ Fraction from Positron Annihilation in Mesoporous Materials for Symmetry Violation Experiment with J-PET Scanner” Acta Phys. Pol., B  47 (2)  (2016)  453- 460. DOI: 10.5506/APhysPolB.47.453

 8. P. Budzyński, M. Kamiński, A. Droździel, M. Wiertel “Long-range effect of ion implantation of Raex and Hardox steels” IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 148 (2016) 012045. DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012045

 9. P. Budzyński, M. Kamiński, M. Wiertel, K. Pyszniak and A. Droździel “Mechanical Properties of the Stellite 6 Cobalt Alloy implanted with Nitrogen Ions” Acta Phys. Pol., A  132 (2)  (2017)  203- 205. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.203

 10. M. Wiertel, K. Zaleski, M. Gorgol, A. Skoczylas, R. Zaleski “Impact of Impulse Shot Peening Parameters on Properties of Stainless Steel Surface” Acta Phys. Pol., A  132 (5)  (2017)  1611-1615. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1611

 11. K. Durak, M. Wiertel, Z. Surowiec “Positron Annihilation in Magnetite Nanopowders Prepared by Co        -Precipitation Method” Acta Phys. Pol., A  132 (5)  (2017)  1593-1597. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1593

 12. M. Kamiński , P. Budzyński, Z. Surowiec, M. Wiertel, V. A. Skuratov, “Surface morphology and phase stability of titanium irradiated with 168 MeV 136Xe ions” Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd.) 109 (2018) 779 –784. DOI: 10.3139/146.111653

 13. M. Kamiński , P. Budzyński, M. Wiertel, A. Droździel “Surface morphology and phase stability of titanium irradiated with 168 MeV 136Xe ions” IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 421 (2018) 032013. DOI: 10.1088/1757-899X/421/3/032013

 14. S. M. Baraishuk T. M. Tkachenko A. V. Stanchik V. F. Gremenok S. A. Bashkirov M. Wiertel M. Budzynski       A. I.  Turovets Y. S. Yakovenko ”Influence of the Substrate Type on the Surface Morphology of Cu2ZnSnSe4 Thin Films” J. Synch. Investig. 12 (2018) 1077-1081.DOI: https://doi.org/10.1134/S1027451018050415

 15. J. Grotel, T. Pikula, K. Siedliska, L. Ruchomski , R. Panek, M. Wiertel, E. Jartych “Structure and Hyperfine Interactions of Fe-Doped ZnO Powder Prepared by Co-Precipitation Method” Acta Phys. Pol., A  134 (5)  (2018)  1048-1052. DOI: 10.12693/APhysPolA.134.1048

 16. P. Budzyński, M. Kamiński, K. Pyszniak, M. Wiertel “Long-Range Effect of Ion-Implanted Materials in Tribological Investigations” Acta Phys. Pol., A  136 (2)  (2019)  290-293. DOI: 10.12693/APhysPolA.136.290

 17. P. Budzyński, M. Kamiński, M. Turek, M. Wiertel “Impact of nitrogen and manganese ion implantation on the tribological properties of Stellite 6 alloy” Wear  456-457 (15 September)  (2020)  203-360. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2020.203360

18. P. Budzyński, M. Kamiński, Z. Surowiec, M. Wiertel, V.A. Skuratov, E.A. Koroneeva “Effects of Xenon-Ion Irradiation on the Tribological Properties and Crystal Structure of Titanium and Its Alloy Ti6Al4V” Tribol. Int. 156 (2021) 106854. DOI: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.106854

19. P. Sagan, R.I.V. Hadzaman, V.D.  Popovych, R. Mroczka, A. Krzyszczak, M. Wiertel, D. Chocyk “Growth morphology and phase composition of hierarchically self-organized oxyspinel composite films deposited by radio frequency magnetron sputtering” Ceram. Int. 48(17)(2022) 25236-25245. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.05.188

20. D.A. Salamatin, V.A. Sidorov, Z. Surowiec, A.V. Bokov, M.V. Magnitskaya, N.M. Chtchelkachev,    M. Wiertel, M. Budzynski and A.V. Tsvyashchenko  “The hyperfine magnetic fields and the effect of high pressure on the magnetic transition temperatures of the noncentrosymmetric FeRhGe2 compound (B20)” J. Phys.: Condens. Matter 34(42) 424002 (2022) 1-6. DOI: 10.1088/1361-648X/ac885d

21. P. Budzynski, M. Kaminski, Z. Surowiec, M. Turek and M. Wiertel “Effect of Carbon Ion Implantation and Xenon on Irradiation on the Tribological Properties of Titanium and Ti6Al4V Alloy”Acta Phys. Pol., A  142 (6)  (2022)  713-722 DOI: 10.12693/aphyspola.142.713