Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Wiertel

dr Marek Wiertel
Stanowisko
specjalista
Jednostki
INSTYTUT FIZYKI
Telefon
81 537 62 20
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 13-15

Adres

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki UMCS
pl. Marii-Curie-Skłodowskiej 1, Budynek B, parter, pokój nr 35,
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Moje zainteresowania nukowe obejmują badanie różnego typu materiałów metodami: spektrometrii czasów życia pozytonów, spektroskopii Moessbauerowskiej, dyfrakcji neutronów, elektronowej mikroskopiii skaningowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej. Poniższa lista zawiera wybrane publikacje z ostatnich 6. lat.

 1. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, J. Sarzyński, A. I. Beskrovnyi

   „Structural and magnetic properties of Sc(Fe1-xCux)2 compounds studied by means of Mössbauer effect and neutron diffraction”

    Nukleonika  58(1) (2013) pp 171-176.

 2. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac

„Positron annihilation studies of mesoporous iron modified MCM-41 silica”

   Nukleonika  58(1) (2013) pp 243-248.

 3. M. Wiertel, Z. Surowiec, W. Gac and M. Budzyński

"Positron Annihilation in MnFe2O4/MCM-41 Nanocomposite"

   Acta Phys.  Pol., A  125 (3)  (2014)  pp 793- 797.

 4. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, J. Sarzyński, A. I. Beskrovnyi

   „Magnetic and structural properties of Sc(Fe1-xSix)2 Laves phases studied by Mössbauer spectroscopy and  neutron diffraction”

   Nukleonika  60(1) (2015) pp 155-160. Doi: 10.1515/nuka-2015-0032

 5. R. Zaleski, K. Zaleski, M. Gorgol, M. Wiertel

  “Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peening”

  Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 120(2) (2015) pp 551-559. DOI: 10.1007/s00339-015-9214-0

 6. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac

  „Study on the effect of atmospheric gases adsorbed in MnFe2O4_MCM-41 nanocomposite on o-Ps annihilation”

  Nukleonika 60(4) (2015) pp 783-787. DOI: 10.1515/nuka-2015-0141

7. B. Jasińska, M. Gorgol, M. Wiertel, R. Zaleski, at al.

„Determination of the 3γ Fraction from Positron Annihilation in Mesoporous Materials for Symmetry Violation Experiment with J-PET Scanner”

   Acta Phys. Pol., B  47 (2)  (2016)  453- 460. DOI: 10.5506/APhysPolB.47.453

 8. P. Budzyński, M. Kamiński, A. Droździel, M. Wiertel

    “Long-range effect of ion implantation of Raex and Hardox steels”

       IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 148 (2016) 012045. DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012045

 9. P. Budzyński, M. Kamiński, M. Wiertel, K. Pyszniak and A. Droździel “Mechanical Properties of the Stellite 6 Cobalt Alloy implanted with Nitrogen Ions”

       Acta Phys. Pol., A  132 (2)  (2017)  203- 205. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.203

 10. M. Wiertel, K. Zaleski, M. Gorgol, A. Skoczylas, R. Zaleski

     “Impact of Impulse Shot Peening Parameters on Properties of Stainless Steel Surface”

       Acta Phys. Pol., A  132 (5)  (2017)  1611-1615. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1611

 11. K. Durak, M. Wiertel, Z. Surowiec “Positron Annihilation in Magnetite Nanopowders Prepared by Co-

       Precipitation Method”

       Acta Phys. Pol., A  132 (5)  (2017)  1593-1597. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1593

 12. M. Kamiński , P. Budzyński, Z. Surowiec, M. Wiertel, V. A. Skuratov,

   “Surface morphology and phase stability of titanium irradiated with 168 MeV 136Xe ions”

       Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd.) 109 (2018) 779 –784. DOI: 10.3139/146.111653

 13. M. Kamiński , P. Budzyński, M. Wiertel, A. Droździel

    “Surface morphology and phase stability of titanium irradiated with 168 MeV 136Xe ions”

       IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 421 (2018) 032013. DOI: 10.1088/1757-899X/421/3/032013

 14. S. M. Baraishuk T. M. Tkachenko A. V. Stanchik V. F. Gremenok S. A. Bashkirov M. Wiertel M. Budzynski       A. I.  Turovets Y. S. Yakovenko

      ”Influence of the Substrate Type on the Surface Morphology of Cu2ZnSnSe4 Thin Films”

       J. Synch. Investig. 12 (2018) 1077-1081.DOI: https://doi.org/10.1134/S1027451018050415

 15. J. Grotel, T. Pikula, K. Siedliska, L. Ruchomski , R. Panek, M. Wiertel, E. Jartych

       “Structure and Hyperfine Interactions of Fe-Doped ZnO Powder Prepared by Co-Precipitation Method”

       Acta Phys. Pol., A  134 (5)  (2018)  1048-1052. DOI: 10.12693/APhysPolA.134.1048