Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Radosław Zaleski

dr hab. Radosław Zaleski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI MATERIAŁOWEJ
Telefon
+48 81 537 61 45
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://zaleski.umcs.pl/
Konsultacje

p. 254, Teams, Wirtualny Kampus


Wtorek, godzina 9:00-10:00 i 13:00-1400
Inne terminy do uzgodnienia

Adres

ul. Akademicka 7/254 (do czasu ukończenia remontu 255 rozpoczętego w maju 2020 r.)
20-031 Lublin

O sobie

Działalność dydaktyczna:

Kierownik Pracowni specjalistycznej jądrowej: koordynacja pracy pracowni, aktualizacja ćwiczeń, prowadzenie zajęć. Opracowanie, koordynacja i prowadzenie zajęć dotyczących automatyki opartych na LabVIEW i elementach sprzętowych. Popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej. Nauka zarządzania grupą i pracy w grupie w ramach prowadzonych pracowni, a w szczególności projektów zespołowych. Prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Pokazów z Fizyki i Akademii Kreatywnego Rozwoju.

Zajęcia dydaktyczne 2021/22:

  • Fizyka - Reaktory i elektrownie jądrowe
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Elementy automatyki pomiarów
  • Informatyka - Programowanie w LabVIEW
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Automatyka i sterowanie pomiarem
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Energetyka jądrowa

Działalność naukowa

Fizyka i chemia nanomateriałów. Charakterystyka polimerowych materiałów kompozytowych. Dynamika dwufazowych układów polimer-rozpuszczalnik. Dynamika uwalniania substancji z układów kontrolowanego uwalniania leku. Adsorpcja i desorpcja cieczy w mezoporach. Zachowanie fazowe cieczy zamkniętych w objętościach wielkości nanometrów. Badanie powstawania pozytu. Projektowanie i rozwój metod porozymetrycznych z wykorzystaniem technik anihilacyjnych. Modyfikacja warstwy wierzchniej stopów konstrukcyjnych. Przetwarzanie danych cyfrowych z detektorów promieniowania jonizującego.

Publikacje od 2006 r.:

1          S. Yismaw, M. Wenzel, A. G. Attallah, R. Zaleski, J. Matysik, D. Poppitz, R. Gläser, S. G. Ebbinghaus, and D. Enke, Core-shell structured MCM-48-type silica-polymer hybrid material synthesis and characterization. Journal of Nanoparticle Research. 25, 21 (2023)

2          R. Zaleski, M. Gorgol, A. Kierys, P. Maheshwari, M. Pietrow, P. K. Pujari, and B. Zgardzińska, Unraveling the Phase Behavior of Water Confined in Nanochannels through Positron Annihilation. The Journal of Physical Chemistry C. 126, 5916-5926 (2022)

3          A. Skoczylas, K. Zaleski, J. Matuszak, K. Ciecieląg, R. Zaleski, and M. Gorgol, Influence of Slide Burnishing Parameters on the Surface Layer Properties of Stainless Steel and Mean Positron Lifetime. Materials. 15, 8131 (2022)

4          K. Ciecieląg, K. Kęcik, A. Skoczylas, J. Matuszak, I. Korzec, and R. Zaleski, Non-Destructive Detection of Real Defects in Polymer Composites by Ultrasonic Testing and Recurrence Analysis. Materials. 15, 7335 (2022)

5          R. Zaleski, W. Stefaniak, and J. Goworek, Structural rearrangements in confined n-hexane at elevated temperature. Isobars in pore characterization. Experimental Thermal and Fluid Science. 128, 110435 (2021)

6          C. N. Taylor, J. Urban-Klaehn, T. T. Le, R. Zaleski, J. D. Rimer, and K. L. Gering, Catalyst Deactivation Probed by Positron Annihilation Spectroscopy. ACS Catalysis. 14967-14976 (2021)

7          A. Skoczylas, K. Zaleski, R. Zaleski, and M. Gorgol, Analysis of Surface Properties of Nickel Alloy Elements Exposed to Impulse Shot Peening with the Use of Positron Annihilation. Materials. 14, 7328 (2021)

8          A. Sienkiewicz, R. Zaleski, M. Gorgol, K. Michalak, S. Winiarczyk, and A. Kierys, Ammonia vapor induced transformation of selected alkoxysilanes within artificial and natural polymer templates. Journal of Non-Crystalline Solids. 121288 (2021)

9          M. Pietrow, R. Zaleski, A. Wagner, P. Słomski, E. Hirschmann, R. Krause-Rehberg, M. O. Liedke, M. Butterling, and D. Weinberger, An experimental investigation of light emission produced in the process of positronium formation in matter. Physical Chemistry Chemical Physics. 23, 11264-11271 (2021)

10        M. Gorgol, R. Zaleski, A. Kierys, D. Kaminski, K. Strzalkowski, and K. Fedus, Positron lifetime spectroscopy of defect structures in Cd1-xZnxTe mixed crystals grown by vertical Bridgman-Stockbarger method. Acta Crystallographica Section B. 77, 515-525 (2021)

11        R. Zaleski, A. Kierys, M. Pietrow, B. Zgardzińska, and A. Błażewicz, Influence of different confining matrices on negative pressure in liquid n-heptane investigated using positronium bubbles as a probe. Journal of Colloid and Interface Science. 558, 259-268 (2020)

12        L. Wang, Z. Sofer, and M. Pumera, Will Any Crap We Put into Graphene Increase Its Electrocatalytic Effect? ACS Nano. 14, 21-25 (2020)

13        A. Kierys, R. Zaleski, M. Grochowicz, M. Gorgol, and A. Sienkiewicz, Polymer–mesoporous silica composites for drug release systems. Microporous and Mesoporous Materials. 294, 109881 (2020)

14        E. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, R. Zaleski, B. Jasińska, and M. E. S. Eusébio, Free volume in the smectic-E phase of 4-hexyl-4'isothiocyanatobiphenyl studied by positron annihilation spectroscopy. Physical Review E. 101, 022705 (2020)

15        R. Zaleski, W. Stefaniak, M. Gorgol, M. Gil, P. Krasucka, and J. Goworek, Swelling of cross-linked polymers in silicones of different molecular weight. Polymer. 179, 121611 (2019)

16        R. Zaleski, M. Gorgol, J. Goworek, A. Kierys, M. Pietrow, and B. Zgardzińska, Positron study of adsorption of n-heptane in SBA-3. Adsorption. 25, 881-887 (2019)

17        J. Goworek, W. Stefaniak, and R. Zaleski, Study of swollen crosslinked polymers by low-temperature adsorption of nitrogen using blocking siloxane agent. Polymer Testing. 79, 105990 (2019)

18        R. O. David, C. Marcolli, J. Fahrni, Y. Qiu, Y. A. Perez Sirkin, V. Molinero, F. Mahrt, D. Brühwiler, U. Lohmann, and Z. A. Kanji, Pore condensation and freezing is responsible for ice formation below water saturation for porous particles. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116, 8184-8189 (2019)

19        M. Maciejewska, R. Zaleski, and M. Gorgol, Investigation of porous structure polymeric materials based on 1-vinyl-2-pyrrolidone. Polymers for Advanced Technologies. 29, 2042-2049 (2018)

20        G. Korcyl, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, B. Flak, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, M. Kajetanowicz, D. Kisielewska, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, S. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pałka, L. Raczyński, P. Rajda, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, S. Sharma, R. Y. Shopa, M. Skurzok, M. Silarski, P. Strzempek, A. Wieczorek, W. Wiślicki, R. Zaleski, B. Zgardzińska, M. Zieliński, and P. Moskal, Evaluation of Single-Chip, Real-Time Tomographic Data Processing on FPGA SoC Devices. IEEE Transactions on Medical Imaging. 37, 2526-2535 (2018)

21        A. Kierys, P. Borowski, R. Zaleski, and M. Barczak, Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores. Polymer. 141, 202-212 (2018)

22        J. Bartoš, B. Zgardzinska, H. Švajdlenková, M. Lukešová, and R. Zaleski, ESR and PALS detection of the dynamic crossover in the supercooled liquid states of short and medium-sized n-alkanes. Chemical Physics Letters. 700, 102-107 (2018)

23        R. Zaleski, P. Krasucka, K. Skrzypiec, and J. Goworek, Macro- and Nanoscopic Studies of Porous Polymer Swelling. Macromolecules. 50, 5080-5089 (2017)

24        R. Zaleski, A. Kierys, and M. Gorgol, Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4. Physical Chemistry Chemical Physics. 19, 10009-10019 (2017)

25        R. Zaleski, M. Gorgol, and A. Kierys, Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Application to In Situ Monitoring of n-Heptane Sorption in Mesopores. Defect and Diffusion Forum. 373, 288-294 (2017)

26        M. Wiertel, K. Zaleski, M. Gorgol, A. Skoczylas, and R. Zaleski, Impact of Impulse Shot Peening Parameters on Properties of Stainless Steel Surface. Acta Physica Polonica A. 132, 1611-1615 (2017)

27        A. Sienkiewicz, A. Kierys, M. Gorgol, and R. Zaleski, Porosity of Silica Monoliths with Tailored Mesopores of Ink-Bottle Shape Determined by Nitrogen Adsorption and Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Acta Physica Polonica A. 132, 1568-1571 (2017)

28        P. Maheshwari, M. Gorgol, A. Kierys, and R. Zaleski, Positron Probing of Liquid-free Volume To Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous SBA-3. Journal of Physical Chemistry C. 121, 17251-17262 (2017)

29        P. Krasucka, R. Zaleski, K. Skrzypiec, and J. Goworek, Amberlite XAD copolymers as an environment for silica deposition. Microporous and Mesoporous Materials. 237, 210-221 (2017)

30        A. Kowalewska, M. Nowacka, M. Wlodarska, B. Zgardzinska, R. Zaleski, M. Oszajca, J. Krajenta, and S. Kazmierski, Solid-state dynamics and single-crystal to single-crystal structural transformations in octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane and octavinyloctasilsesquioxane. Physical Chemistry Chemical Physics. 19, 27516-27529 (2017)

31        M. Gorgol, P. Krasucka, J. Goworek, and R. Zaleski, Controlled Porosity of MCM-41 Obtained by Partial Blocking of Pores by Silicon Oil. Acta Physica Polonica A. 132, 1559-1563 (2017)

32        M. Gorgol, A. Kierys, and R. Zaleski, Positron Lifetime Annihilation Study of Porous Composites and Silicas Synthesized Using Polymer Templates. Defect and Diffusion Forum. 373, 280-283 (2017)

33        R. Zaleski, M. Gorgol, A. Kierys, and J. Goworek, Positron porosimetry study of mesoporous polymer–silica composites. Adsorption. 22, 745-754 (2016)

34        B. Jasińska, M. Gorgol, M. Wiertel, R. Zaleski, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, D. Kamińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wis̈licki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, and P. Moskal, Determination of the 3γ fraction from positron annihilation in mesoporous materials for symmetry violation experiment with J-PET scanner. Acta Physica Polonica B. 47, 453-460 (2016)

35        R. Zaleski, K. Zaleski, M. Gorgol, and M. Wiertel, Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peening. Applied Physics A. 120, 551-559 (2015)

36        R. Zaleski, K. Zaleski, and M. Gorgol, Positron annihilation lifetime spectroscopy study of roller burnished magnesium alloy. Nukleonika. 60, 789-794 (2015)

37        R. Zaleski, M. Maciejewska, and M. Puzio, Mechanical Stability of Porous Copolymers by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Journal of Physical Chemistry C. 119, 11636-11645 (2015)

38        R. Zaleski, M. Gorgol, A. Błazewicz, A. Kierys, and J. Goworek, N-heptane adsorption and desorption in mesoporous materials. Journal of Physics: Conference Series. 618, 012040 (2015)

39        R. Zaleski, Principles of positron porosimetry. Nukleonika. 60, 795-800 (2015)

40        M. Lukešová, B. Zgardzinska, H. Švajdlenková, R. Zaleski, B. Charmas, and J. Bartoš, Spin probe dynamics in relation to free volume in crystalline organics from ESR and PALS: N-tridecane. Physica B: Condensed Matter. 476, 100-108 (2015)

41        B. Zgardzińska, T. Goworek, M. Śniegocka, R. Zaleski, and G. Dlubek, Gas pressure induced porosity of CYTOP polymer. A positron study. Acta Physica Polonica A. 125, 782-784 (2014)

42        R. Zaleski, W. Dolecki, and J. Goworek, In situ monitoring of adsorption and desorption of n-heptane on porous silica by positron annihilation lifetime spectroscopy. Materials Science Forum. 733, 207-211 (2013)

43        R. Zaleski, A. Błażewicz, and A. Kierys, Ortho-positronium migration in mesopores of MCM-41, MSF and SBA-3. Nukleonika. 58, 233−238 (2013)

44        R. Zaleski, Ortho-positronium localization in pores of Vycor glass at low temperature. Journal of Physics: Conference Series. 443, 012062 (2013)

45        K. Zaleski, and R. Zaleski, Nieniszczące badania warstwy wierzchniej stali metodą wykorzystującą anihilację pozytonów. Przegląd Mechaniczny 2, 37-40 (2013)

46        A. Kierys, R. Zaleski, M. Tydda, and J. Goworek, What can positronium tell us about adsorption? Adsorption. 19, 529-535 (2013)

47        A. Kierys, R. Zaleski, M. Gorgol, and J. Goworek, N-Heptane adsorption in periodic mesoporous silica by in situ positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous and Mesoporous Materials. 179, 104-110 (2013)

48        A. Kierys, R. Zaleski, W. Buda, S. Pikus, M. Dziadosz, and J. Goworek, Nanostructured polymer–titanium composites and titanium oxide through polymer swelling in titania precursor. Colloid and Polymer Science. 291, 1463-1470 (2013)

49        M. Gorgol, R. Zaleski, and A. Kierys, Gas filling of SBA-15 silica micropores probed by positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS). Nukleonika. 58, 227−231 (2013)

50        M. Gorgol, M. Maciejewska, B. Jasińska, and R. Zaleski, Testing of the Extended Tao-Eldrup model on porous VP-DVB copolymers. Materials Science Forum. 733, 24-28 (2013)

51        E. Dryzek, E. Juszyńska, R. Zaleski, B. Jasińska, M. Gorgol, and M. Massalska-Arodź, Positron annihilation studies of 4-n-butyl-4′-isothiocyanato-1,1′-biphenyl. Physical Review E. 88, 022504 (2013)

52        J. Bartoš, H. Švajdlenková, R. Zaleski, M. Edelmann, and M. Lukešová, Spin probe dynamics in relation to free volume in crystalline organics by means of ESR and PALS: n-Hexadecane. Physica B: Condensed Matter. 430, 99-105 (2013)

53        R. Zaleski, A. Kierys, M. Dziadosz, J. Goworek, and I. Halasz, Positron annihilation and N2 adsorption for nanopore determination in silica-polymer composites. RSC Advances. 2, 3729-3734 (2012)

54        R. Zaleski, M. Gorgol, and K. Zaleski, Positron Annihilation Lifetime Study of Steel Surface Modification by Shot Peening. Physics Procedia. 35, 92-97 (2012)

55        R. Zaleski, W. Dolecki, A. Kierys, and J. Goworek, n-Heptane adsorption and desorption on porous silica observed by positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous and Mesoporous Materials. 154, 142-147 (2012)

56        M. Gorgol, M. Tydda, A. Kierys, and R. Zaleski, Composition of pore surface investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous and Mesoporous Materials. 163, 276-281 (2012)

57        B. Zgardzinska, T. Goworek, R. Zaleski, and J. Wawryszczuk, Positronium in Normal Alkanes. Selected Problems. Materials Science Forum. 666, 93-98 (2011)

58        R. Zaleski, and M. Sokół, Influence of Atmospheric Gases Present in the Pores of MCM-41 on Lifetime of ortho-Positronium. Materials Science Forum. 666, 123-128 (2011)

59        R. Zaleski, A. Kierys, M. Grochowicz, M. Dziadosz, and J. Goworek, Synthesis and characterization of nanostructural polymer-silica composite: Positron annihilation lifetime spectroscopy study. Journal of Colloid and Interface Science. 358, 268-276 (2011)

60        A. Kierys, R. Zaleski, M. Grochowicz, and J. Goworek, Thinning down of polymer matrix by entrapping silica nanoparticles. Colloid & Polymer Science. 289, 751-758 (2011)

61        T. Goworek, M. Pietrow, J. Wawryszczuk, R. Zaleski, and B. Zgardzińska, Intermolecular free volumes and intramolecular defects in n -alkanes. Journal of Physics: Conference Series. 265, 012023 (2011)

62        R. Zaleski, J. Wawryszczuk, and K. Sobczak, Positron annihilation lifetime spectroscopy study of thermal processing and rehydration of dry leek (Allium porrum L.). Nukleonika. 55, 73-78 (2010)

63        R. Zaleski, W. Stefaniak, M. Maciejewska, and J. Goworek, Porosity evolution of VP-DVB/MCM-41 nanocomposite. Journal of Colloid and Interface Science. 343, 134-140 (2010)

64        Z. Surowiec, M. Wiertel, R. Zaleski, M. Budzyński, and J. Goworek, Positron annihilation study of iron oxide nanoparticles in mesoporous silicate MCM-41 template. Nukleonika. 55, 91-96 (2010)

65        J. Goworek, R. Zaleski, W. Buda, and A. Kierys, Free volumes evolution during desorption of n-heptane from silica with regular pore geometry. Positron annihilation study. Applied Surface Science. 256, 5316-5322 (2010)

66        R. Zaleski, W. Stefaniak, M. Maciejewska, and J. Goworek, Porosity of polymer materials by various techniques. Journal of Porous Materials. 16, 691-698 (2009)

67        R. Zaleski, J. Goworek, and M. Maciejewska, Positronium lifetime in porous VP–DVB copolymer. physica status solidi (c). 6, 2445-2447 (2009)

68        R. Zaleski, J. Goworek, A. Borówka, A. Kierys, and M. Wiśniewski, in Characterisation of Porous Solids VIII: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids, Edited S. Kaskel, P. Llewellyn, F. Rodriguez-Reinoso and N. A. Seaton, The Royal Society of Chemistry,  (2009), pp. 400-407.

69        R. Zaleski, and J. Goworek, n-Nonadecane embedded in mesopores. Materials Science Forum. 607, 180-182 (2009)

70        K. Zaleski, and R. Zaleski, Badania warstwy wierzchniej stopu tytanu technikami wykorzystującymi anihilację pozytonów. Inżynieria materiałowa. 171, 302-305 (2009)

71        J. Kansy, and R. Zaleski, Positronium thermalization process in nanoporous materials and its influence on the shape of PALS spectrum. Materials Science Forum. 607, 39-41 (2009)

72        T. Goworek, M. Pietrow, R. Zaleski, and B. Zgardzinska, Positronium in high temperature phases of long-chain even n-alkanes. Chemical Physics. 355, 123-129 (2009)

73        J. Goworek, R. Zaleski, A. Borówka, R. Kusak, and A. Kierys, in Characterisation of Porous Solids VIII: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids, Edited S. Kaskel, P. Llewellyn, F. Rodriguez-Reinoso and N. A. Seaton, The Royal Society of Chemistry,  (2009), pp. 303-310.

74        R. Zaleski, B. Zgardzinska, M. Pietrow, and T. Goworek, Positron irradiation effects in simple organic solids. Radiation Physics and Chemistry. 77, 1306-1310 (2008)

75        R. Zaleski, and J. Wawryszczuk, Positron porosimetry studies of template removal from as-synthesized MCM-41 silica. Acta Physica Polonica A. 113, 1543-1550 (2008)

76        C.-Y. Hong, X. Li, and C.-Y. Pan, Smart Core−Shell Nanostructure with a Mesoporous Core and a Stimuli-Responsive Nanoshell Synthesized via Surface Reversible Addition−Fragmentation Chain Transfer Polymerization. The Journal of Physical Chemistry C. 112, 15320-15324 (2008)

77        B. Zgardzinska, T. Goworek, R. Zaleski, and J. Wawryszczuk, Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane. Chemical Physics. 335, 1-6 (2007)

78        R. Zaleski, J. Wawryszczuk, and T. Goworek, Pick-off models in the studies of mesoporous silica MCM-41. Comparison of various methods of the PAL spectra analysis. Radiation Physics and Chemistry. 76, 243-247 (2007)

79        R. Zaleski, J. Goworek, and A. Kierys, Temperature dependence of positronium lifetime in cylindrical pores. physica status solidi (c). 4, 3814-3818 (2007)

80        R. Zaleski, J. Goworek, and A. Borówka, in Studies in Surface Science and Catalysis, Edited P.L. Llewellyn, F. Rodriquez-Reinoso, J. Rouqerol and N. Seaton, Elsevier,  (2007)Vol. Volume 160, pp. 471-478.

81        M. Pietrow, R. Zaleski, and T. Goworek, Positronium in 1-tridecene. Chemical Physics. 342, 85-89 (2007)

82        B. Jasińska, R. Zaleski, M. Śniegocka, R. Reisfeld, and E. Zigansky, Testing ETE model, temperature dependences of PALS data. physica status solidi (c). 4, 3985-3988 (2007)

83        T. Goworek, J. Wawryszczuk, R. Zaleski, and B. Zgardzinska, Positronium in solid phases of long-chain paraffins. Radiation Physics and Chemistry. 76, 185-188 (2007)

84        J. Goworek, A. Borówka, and R. Zaleski, in Studies in Surface Science and Catalysis, Edited P.L. Llewellyn, F. Rodriquez-Reinoso, J. Rouqerol and N. Seaton, Elsevier,  (2007)Vol. 160, pp. 431-437.

85        R. Zaleski, and K. Zaleski, Positron annihilation in steel burnished by vibratory shot peening. Acta Physica Polonica A. 110, 739-746 (2006)

86        R. Zaleski, Measurement and Analysis of the Positron Annihilation Lifetime Spectra for Mesoporous Silica. Acta Physica Polonica A. 110, 729-738 (2006)

87        M. Sniegocka, B. Jasinska, T. Goworek, and R. Zaleski, Temperature dependence of o-Ps lifetime in some porous media. Deviations from ETE model. Chemical Physics Letters. 430, 351-354 (2006)