Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Radosław Zaleski

dr hab. Radosław Zaleski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI MATERIAŁOWEJ
Telefon
+48 81 537 61 45
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://zaleski.umcs.pl/
Konsultacje

p. 254, Teams, Wirtualny Kampus


Środa, godzina 10:00
Inne terminy do uzgodnienia

Adres

ul. Akademicka 7/254 (do czasu ukończenia remontu 255 rozpoczętego w maju 2020 r.)
20-031 Lublin

O sobie

Działalność dydaktyczna:

Kierownik Pracowni specjalistycznej jądrowej: koordynacja pracy pracowni, aktualizacja ćwiczeń, prowadzenie zajęć. Opracowanie, koordynacja i prowadzenie zajęć dotyczących automatyki opartych na LabVIEW i elementach sprzętowych. Popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej. Nauka zarządzania grupą i pracy w grupie w ramach prowadzonych pracowni, a w szczególności projektów zespołowych. Prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Pokazów z Fizyki i Akademii Kreatywnego Rozwoju.

Zajęcia dydaktyczne 2021/22:

  • Fizyka - Reaktory i elektrownie jądrowe
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Elementy automatyki pomiarów
  • Informatyka - Programowanie w LabVIEW
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Automatyka i sterowanie pomiarem
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Energetyka jądrowa

Działalność naukowa

Fizyka i chemia nanomateriałów. Charakterystyka polimerowych materiałów kompozytowych. Dynamika dwufazowych układów polimer-rozpuszczalnik. Dynamika uwalniania substancji z układów kontrolowanego uwalniania leku. Adsorpcja i desorpcja cieczy w mezoporach. Zachowanie fazowe cieczy zamkniętych w objętościach wielkości nanometrów. Badanie powstawania pozytu. Projektowanie i rozwój metod porozymetrycznych z wykorzystaniem technik anihilacyjnych. Modyfikacja warstwy wierzchniej stopów konstrukcyjnych. Przetwarzanie danych cyfrowych z detektorów promieniowania jonizującego.

Publikacje od 2004 r.:

1.         Zaleski, R.; Stefaniak, W.; Goworek, J., Structural Rearrangements in Confined N-Hexane at Elevated Temperature. Isobars in Pore Characterization. Experimental Thermal and Fluid Science 2021, 128, 110435.

2.         Taylor, C. N.; Urban-Klaehn, J.; Le, T. T.; Zaleski, R.; Rimer, J. D.; Gering, K. L., Catalyst Deactivation Probed by Positron Annihilation Spectroscopy. ACS Catalysis 2021, 14967-14976.

3.         Skoczylas, A.; Zaleski, K.; Zaleski, R.; Gorgol, M., Analysis of Surface Properties of Nickel Alloy Elements Exposed to Impulse Shot Peening with the Use of Positron Annihilation. Materials 2021, 14, 7328.

4.         Sienkiewicz, A.; Zaleski, R.; Gorgol, M.; Michalak, K.; Winiarczyk, S.; Kierys, A., Ammonia Vapor Induced Transformation of Selected Alkoxysilanes within Artificial and Natural Polymer Templates. J. Non-Cryst. Solids 2021, 121288.

5.         Pietrow, M.; Zaleski, R.; Wagner, A.; Słomski, P.; Hirschmann, E.; Krause-Rehberg, R.; Liedke, M. O.; Butterling, M.; Weinberger, D., An Experimental Investigation of Light Emission Produced in the Process of Positronium Formation in Matter. Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 11264-11271.

6.         Gorgol, M.; Zaleski, R.; Kierys, A.; Kaminski, D.; Strzalkowski, K.; Fedus, K., Positron Lifetime Spectroscopy of Defect Structures in Cd1-Xznxte Mixed Crystals Grown by Vertical Bridgman-Stockbarger Method. Acta Crystallographica Section B 2021, 77, 515-525.

7.         Zaleski, R.; Kierys, A.; Pietrow, M.; Zgardzińska, B.; Błażewicz, A., Influence of Different Confining Matrices on Negative Pressure in Liquid N-Heptane Investigated Using Positronium Bubbles as a Probe. J. Colloid Interface Sci. 2020, 558, 259-268.

8.         Kierys, A.; Zaleski, R.; Grochowicz, M.; Gorgol, M.; Sienkiewicz, A., Polymer–Mesoporous Silica Composites for Drug Release Systems. Microporous Mesoporous Mater. 2020, 294, 109881.

9.         Dryzek, E.; Juszyńska-Gałązka, E.; Zaleski, R.; Jasińska, B.; Eusébio, M. E. S., Free Volume in the Smectic-E Phase of 4-Hexyl-4'isothiocyanatobiphenyl Studied by Positron Annihilation Spectroscopy. Physical Review E 2020, 101, 022705.

10.       Zaleski, R.; Stefaniak, W.; Gorgol, M.; Gil, M.; Krasucka, P.; Goworek, J., Swelling of Cross-Linked Polymers in Silicones of Different Molecular Weight. Polymer 2019, 179, 121611.

11.       Zaleski, R.; Gorgol, M.; Goworek, J.; Kierys, A.; Pietrow, M.; Zgardzińska, B., Positron Study of Adsorption of N-Heptane in Sba-3. Adsorption 2019, 25, 881-887.

12.       Goworek, J.; Stefaniak, W.; Zaleski, R., Study of Swollen Crosslinked Polymers by Low-Temperature Adsorption of Nitrogen Using Blocking Siloxane Agent. Polym. Test. 2019, 79, 105990.

13.       Maciejewska, M.; Zaleski, R.; Gorgol, M., Investigation of Porous Structure Polymeric Materials Based on 1-Vinyl-2-Pyrrolidone. Polym. Adv. Technol. 2018, 29, 2042-2049.

14.       Korcyl, G., et al., Evaluation of Single-Chip, Real-Time Tomographic Data Processing on Fpga Soc Devices. IEEE Transactions on Medical Imaging 2018, 37, 2526-2535.

15.       Kierys, A.; Borowski, P.; Zaleski, R.; Barczak, M., Formation of Polysilsesquioxane Network by Vapor-Phase Method in the Spatially Limited System of Cross-Linked Polymer Pores. Polymer 2018, 141, 202-212.

16.       Bartoš, J.; Zgardzinska, B.; Švajdlenková, H.; Lukešová, M.; Zaleski, R., Esr and Pals Detection of the Dynamic Crossover in the Supercooled Liquid States of Short and Medium-Sized N-Alkanes. Chem. Phys. Lett. 2018, 700, 102-107.

17.       Zaleski, R.; Krasucka, P.; Skrzypiec, K.; Goworek, J., Macro- and Nanoscopic Studies of Porous Polymer Swelling. Macromolecules 2017, 50, 5080-5089.

18.       Zaleski, R.; Kierys, A.; Gorgol, M., Positron Insight into Evolution of Pore Volume and Penetration of the Polymer Network by N-Heptane Molecules in Mesoporous Xad4. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 10009-10019.

19.       Zaleski, R.; Gorgol, M.; Kierys, A., Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Application to in Situ Monitoring of N-Heptane Sorption in Mesopores. Defect and Diffusion Forum 2017, 373, 288-294.

20.       Wiertel, M.; Zaleski, K.; Gorgol, M.; Skoczylas, A.; Zaleski, R., Impact of Impulse Shot Peening Parameters on Properties of Stainless Steel Surface. Acta Phys. Polon. A 2017, 132, 1611-1615.

21.       Sienkiewicz, A.; Kierys, A.; Gorgol, M.; Zaleski, R., Porosity of Silica Monoliths with Tailored Mesopores of Ink-Bottle Shape Determined by Nitrogen Adsorption and Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Acta Phys. Polon. A 2017, 132, 1568-1571.

22.       Maheshwari, P.; Gorgol, M.; Kierys, A.; Zaleski, R., Positron Probing of Liquid-Free Volume to Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous Sba-3. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 17251-17262.

23.       Krasucka, P.; Zaleski, R.; Skrzypiec, K.; Goworek, J., Amberlite Xad Copolymers as an Environment for Silica Deposition. Microporous Mesoporous Mater. 2017, 237, 210-221.

24.       Kowalewska, A.; Nowacka, M.; Wlodarska, M.; Zgardzinska, B.; Zaleski, R.; Oszajca, M.; Krajenta, J.; Kazmierski, S., Solid-State Dynamics and Single-Crystal to Single-Crystal Structural Transformations in Octakis(3-Chloropropyl)Octasilsesquioxane and Octavinyloctasilsesquioxane. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 27516-27529.

25.       Gorgol, M.; Krasucka, P.; Goworek, J.; Zaleski, R., Controlled Porosity of Mcm-41 Obtained by Partial Blocking of Pores by Silicon Oil. Acta Phys. Polon. A 2017, 132, 1559-1563.

26.       Gorgol, M.; Kierys, A.; Zaleski, R., Positron Lifetime Annihilation Study of Porous Composites and Silicas Synthesized Using Polymer Templates. Defect and Diffusion Forum 2017, 373, 280-283.

27.       Zaleski, R.; Gorgol, M.; Kierys, A.; Goworek, J., Positron Porosimetry Study of Mesoporous Polymer–Silica Composites. Adsorption 2016, 22, 745-754.

28.       Jasińska, B., et al., Determination of the 3γ Fraction from Positron Annihilation in Mesoporous Materials for Symmetry Violation Experiment with J-Pet Scanner. Acta Physica Polonica B 2016, 47, 453-460.

29.       Zaleski, R.; Zaleski, K.; Gorgol, M.; Wiertel, M., Positron Annihilation Study of Aluminum, Titanium, and Iron Alloys Surface after Shot Peening. Applied Physics A 2015, 120, 551-559.

30.       Zaleski, R.; Zaleski, K.; Gorgol, M., Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Study of Roller Burnished Magnesium Alloy. Nukleonika 2015, 60, 789-794.

31.       Zaleski, R.; Maciejewska, M.; Puzio, M., Mechanical Stability of Porous Copolymers by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 11636-11645.

32.       Zaleski, R.; Gorgol, M.; Błazewicz, A.; Kierys, A.; Goworek, J., N-Heptane Adsorption and Desorption in Mesoporous Materials. Journal of Physics: Conference Series 2015, 618, 012040.

33.       Zaleski, R., Principles of Positron Porosimetry. Nukleonika 2015, 60, 795-800.

34.       Lukešová, M.; Zgardzinska, B.; Švajdlenková, H.; Zaleski, R.; Charmas, B.; Bartoš, J., Spin Probe Dynamics in Relation to Free Volume in Crystalline Organics from Esr and Pals: N-Tridecane. Physica B 2015, 476, 100-108.

35.       Zgardzińska, B.; Goworek, T.; Śniegocka, M.; Zaleski, R.; Dlubek, G., Gas Pressure Induced Porosity of Cytop Polymer. A Positron Study. Acta Phys. Polon. A 2014, 125, 782-784.

36.       Zaleski, R.; Dolecki, W.; Goworek, J., In Situ Monitoring of Adsorption and Desorption of N-Heptane on Porous Silica by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Mater. Sci. Forum 2013, 733, 207-211.

37.       Zaleski, R.; Błażewicz, A.; Kierys, A., Ortho-Positronium Migration in Mesopores of Mcm-41, Msf and Sba-3. Nukleonika 2013, 58, 233−238.

38.       Zaleski, R., Ortho-Positronium Localization in Pores of Vycor Glass at Low Temperature. Journal of Physics: Conference Series 2013, 443, 012062.

39.       Kierys, A.; Zaleski, R.; Tydda, M.; Goworek, J., What Can Positronium Tell Us About Adsorption? Adsorption 2013, 19, 529-535.

40.       Kierys, A.; Zaleski, R.; Gorgol, M.; Goworek, J., N-Heptane Adsorption in Periodic Mesoporous Silica by in Situ Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 2013, 179, 104-110.

41.       Kierys, A.; Zaleski, R.; Buda, W.; Pikus, S.; Dziadosz, M.; Goworek, J., Nanostructured Polymer–Titanium Composites and Titanium Oxide through Polymer Swelling in Titania Precursor. Colloid Polym. Sci. 2013, 291, 1463-1470.

42.       Gorgol, M.; Zaleski, R.; Kierys, A., Gas Filling of Sba-15 Silica Micropores Probed by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (Pals). Nukleonika 2013, 58, 227−231.

43.       Gorgol, M.; Maciejewska, M.; Jasińska, B.; Zaleski, R., Testing of the Extended Tao-Eldrup Model on Porous Vp-Dvb Copolymers. Mater. Sci. Forum 2013, 733, 24-28.

44.       Dryzek, E.; Juszyńska, E.; Zaleski, R.; Jasińska, B.; Gorgol, M.; Massalska-Arodź, M., Positron Annihilation Studies of 4-N-Butyl-4′-Isothiocyanato-1,1′-Biphenyl. Physical Review E 2013, 88, 022504.

45.       Bartoš, J.; Švajdlenková, H.; Zaleski, R.; Edelmann, M.; Lukešová, M., Spin Probe Dynamics in Relation to Free Volume in Crystalline Organics by Means of Esr and Pals: N-Hexadecane. Physica B 2013, 430, 99-105.

46.       Zaleski, R.; Kierys, A.; Dziadosz, M.; Goworek, J.; Halasz, I., Positron Annihilation and N2 Adsorption for Nanopore Determination in Silica-Polymer Composites. RSC Advances 2012, 2, 3729-3734.

47.       Zaleski, R.; Gorgol, M.; Zaleski, K., Positron Annihilation Lifetime Study of Steel Surface Modification by Shot Peening. Physics Procedia 2012, 35, 92-97.

48.       Zaleski, R.; Dolecki, W.; Kierys, A.; Goworek, J., N-Heptane Adsorption and Desorption on Porous Silica Observed by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 2012, 154, 142-147.

49.       Gorgol, M.; Tydda, M.; Kierys, A.; Zaleski, R., Composition of Pore Surface Investigated by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 2012, 163, 276-281.

50.       Zgardzinska, B.; Goworek, T.; Zaleski, R.; Wawryszczuk, J., Positronium in Normal Alkanes. Selected Problems. Mater. Sci. Forum 2011, 666, 93-98.

51.       Zaleski, R.; Sokół, M., Influence of Atmospheric Gases Present in the Pores of Mcm-41 on Lifetime of Ortho-Positronium. Mater. Sci. Forum 2011, 666, 123-128.

52.       Zaleski, R.; Kierys, A.; Grochowicz, M.; Dziadosz, M.; Goworek, J., Synthesis and Characterization of Nanostructural Polymer-Silica Composite: Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Study. J. Colloid Interface Sci. 2011, 358, 268-276.

53.       Kierys, A.; Zaleski, R.; Grochowicz, M.; Goworek, J., Thinning Down of Polymer Matrix by Entrapping Silica Nanoparticles. Colloid & Polymer Science 2011, 289, 751-758.

54.       Goworek, T.; Pietrow, M.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R.; Zgardzińska, B., Intermolecular Free Volumes and Intramolecular Defects in N -Alkanes. Journal of Physics: Conference Series 2011, 265, 012023.

55.       Zaleski, R.; Wawryszczuk, J.; Sobczak, K., Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Study of Thermal Processing and Rehydration of Dry Leek (Allium Porrum L.). Nukleonika 2010, 55, 73-78.

56.       Zaleski, R.; Stefaniak, W.; Maciejewska, M.; Goworek, J., Porosity Evolution of Vp-Dvb/Mcm-41 Nanocomposite. J. Colloid Interface Sci. 2010, 343, 134-140.

57.       Surowiec, Z.; Wiertel, M.; Zaleski, R.; Budzyński, M.; Goworek, J., Positron Annihilation Study of Iron Oxide Nanoparticles in Mesoporous Silicate Mcm-41 Template. Nukleonika 2010, 55, 91-96.

58.       Goworek, J.; Zaleski, R.; Buda, W.; Kierys, A., Free Volumes Evolution During Desorption of N-Heptane from Silica with Regular Pore Geometry. Positron Annihilation Study. Appl. Surf. Sci. 2010, 256, 5316-5322.

59.       Zaleski, R.; Stefaniak, W.; Maciejewska, M.; Goworek, J., Porosity of Polymer Materials by Various Techniques. J. Porous Mat. 2009, 16, 691-698.

60.       Zaleski, R.; Goworek, J.; Maciejewska, M., Positronium Lifetime in Porous Vp–Dvb Copolymer. Phys. Status Solidi C 2009, 6, 2445-2447.

61.       Zaleski, R.; Goworek, J.; Borówka, A.; Kierys, A.; Wiśniewski, M., Positron Porosimetry Study of Mechanical Stability of Ordered Mesoporous Materials. In Characterisation of Porous Solids Viii: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids, Kaskel, S.; Llewellyn, P.; Rodriguez-Reinoso, F.; Seaton, N. A., Eds. The Royal Society of Chemistry: 2009; pp 400-407.

62.       Zaleski, R.; Goworek, J., N-Nonadecane Embedded in Mesopores. Mater. Sci. Forum 2009, 607, 180-182.

63.       Kansy, J.; Zaleski, R., Positronium Thermalization Process in Nanoporous Materials and Its Influence on the Shape of Pals Spectrum. Mater. Sci. Forum 2009, 607, 39-41.

64.       Goworek, T.; Pietrow, M.; Zaleski, R.; Zgardzinska, B., Positronium in High Temperature Phases of Long-Chain Even N-Alkanes. Chem. Phys. 2009, 355, 123-129.

65.       Goworek, J.; Zaleski, R.; Borówka, A.; Kusak, R.; Kierys, A., Pore Structure and Morphology of Mesoporous Silicate and Aluminosilicate Molecular Sieves by Nitrogen Adsorption, Afm and Pals. In Characterisation of Porous Solids Viii: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids, Kaskel, S.; Llewellyn, P.; Rodriguez-Reinoso, F.; Seaton, N. A., Eds. The Royal Society of Chemistry: 2009; pp 303-310.

66.       Zaleski, R.; Zgardzinska, B.; Pietrow, M.; Goworek, T., Positron Irradiation Effects in Simple Organic Solids. Radiat. Phys. Chem. 2008, 77, 1306-1310.

67.       Zaleski, R.; Wawryszczuk, J., Positron Porosimetry Studies of Template Removal from as-Synthesized Mcm-41 Silica. Acta Phys. Polon. A 2008, 113, 1543-1550.

68.       Zgardzinska, B.; Goworek, T.; Zaleski, R.; Wawryszczuk, J., Positron Annihilation and Phase Transitions in Argon Intercalated N-Nonadecane. Chem. Phys. 2007, 335, 1-6.

69.       Zaleski, R.; Wawryszczuk, J.; Goworek, T., Pick-Off Models in the Studies of Mesoporous Silica Mcm-41. Comparison of Various Methods of the Pal Spectra Analysis. Radiat. Phys. Chem. 2007, 76, 243-247.

70.       Zaleski, R.; Goworek, J.; Kierys, A., Temperature Dependence of Positronium Lifetime in Cylindrical Pores. Phys. Status Solidi C 2007, 4, 3814-3818.

71.       Zaleski, R.; Goworek, J.; Borówka, A., Positronium Annihilation Study of as-Synthesized Mcm-41 Silica under Pressure. In Stud. Surf. Sci. Catal., P.L. Llewellyn; Rodriquez-Reinoso, F.; Rouqerol, J.; Seaton, N., Eds. Elsevier: 2007; Vol. Volume 160, pp 471-478.

72.       Pietrow, M.; Zaleski, R.; Goworek, T., Positronium in 1-Tridecene. Chem. Phys. 2007, 342, 85-89.

73.       Jasińska, B.; Zaleski, R.; Śniegocka, M.; Reisfeld, R.; Zigansky, E., Testing Ete Model, Temperature Dependences of Pals Data. Phys. Status Solidi C 2007, 4, 3985-3988.

74.       Goworek, T.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R.; Zgardzinska, B., Positronium in Solid Phases of Long-Chain Paraffins. Radiat. Phys. Chem. 2007, 76, 185-188.

75.       Goworek, J.; Borówka, A.; Zaleski, R., Migration of Siloxane Polymer in Ordered Mesoporous Mcm-41 Silica Channels. In Stud. Surf. Sci. Catal., P.L. Llewellyn; Rodriquez-Reinoso, F.; Rouqerol, J.; Seaton, N., Eds. Elsevier: 2007; Vol. 160, pp 431-437.

76.       Zaleski, R.; Zaleski, K., Positron Annihilation in Steel Burnished by Vibratory Shot Peening. Acta Phys. Polon. A 2006, 110, 739-746.

77.       Zaleski, R., Measurement and Analysis of the Positron Annihilation Lifetime Spectra for Mesoporous Silica. Acta Phys. Polon. A 2006, 110, 729-738.

78.       Sniegocka, M.; Jasinska, B.; Goworek, T.; Zaleski, R., Temperature Dependence of O-Ps Lifetime in Some Porous Media. Deviations from Ete Model. Chem. Phys. Lett. 2006, 430, 351-354.

79.       Zaleski, R.; Wawryszczuk, J.; Goworek, T., Positronium Formation in Solid Long-Chain Alkanes. Acta Phys. Polon. A 2005, 107, 635-641.

80.       Śniegocka, M.; Jasińska, B.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R.; Deryło-Marczewska, A.; Skrzypek, I., Testing the Extended Tao-Eldrup Model. Silica Gels Produced with Polymer Template. Acta Phys. Polon. A 2005, 107, 868.

81.       Jasinska, B.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R., Three-Quantum Annihilation in Porous Vycor Glass. Acta Phys. Polon. A 2005, 107, 821-825.

82.       Goworek, T.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R., Pressure Effects in Ortho-Positronium Annihilation. Acta Phys. Polon. A 2005, 107, 608-614.

83.       Goworek, T.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R., Negative Compressibility of Free Volumes in Argon Intercalated N-Nonadecane. Chem. Phys. Lett. 2005, 402, 367-369.

84.       Goworek, J.; Borowka, A.; Zaleski, R.; Kusak, R., Template Transformations in Preparation of Mcm-41 Silica. J. Therm. Anal. Calorim. 2005, 79, 555-560.

85.       Zgardzinska, B.; Zaleski, R.; Wawryszczuk, J.; Goworek, T., Positronium in Solid Phases of N-Pentacosane. Phys. Lett. A 2004, 333, 341-346.

86.       Zaleski, R.; Borowka, A., Positron Study of Mcm-41 Sieve Formation. Mater. Sci. Forum 2004, 445-6, 364-366.

87.       Goworek, T.; Zaleski, R.; Wawryszczuk, J., Odd-Even Differences in O-Ps Properties in Some Solid Long-Chain Alkanes. Mater. Sci. Forum 2004, 445-6, 298-300.

88.       Goworek, T.; Zaleski, R.; Wawryszczuk, J., Observation of Intramolecular Defects in N-Alkanes C25h52-C29h60 by the Positron Annihilation Method. Chem. Phys. Lett. 2004, 394, 90-92.

89.       Goworek, T.; Wawryszczuk, J.; Zaleski, R., Positronium Inhibition in Naphthalene at High Pressures. Chem. Phys. Lett. 2004, 387, 433-435.

90.       Djourelov, N.; Goworek, T.; Kondo, K.; Suzuki, T.; Zaleski, R., Enhancement of Positronium Formation by Trapped Electrons in Solid N-Nonadecane. Light Bleaching Effect. Phys. Lett. A 2004, 323, 165-168.