Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Radosław Zaleski

dr hab. Radosław Zaleski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI MATERIAŁOWEJ
Telefon
+48 81 5376145 (aktualnie nieczynny)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
zaleski.umcs.pl
Konsultacje

Piątek, godzina 14:00
Inne terminy do uzgodnienia

O sobie

Działalność dydaktyczna:

Kierownik Pracowni specjalistycznej jądrowej: koordynacja pracy pracowni, aktualizacja ćwiczeń, prowadzenie zajęć. Opracowanie, koordynacja i prowadzenie zajęć dotyczących automatyki opartych na LabVIEW i elementach sprzętowych. Popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej. Nauka zarządzania grupą i pracy w grupie w ramach prowadzonych pracowni, a w szczególności projektów zespołowych. Prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Pokazów z Fizyki i Akademii Kreatywnego Rozwoju.

Zajęcia dydaktyczne:

  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Energetyka jądrowa
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Projekt zespołowy
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Elementy automatyki pomiarów
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Pracownia Dyplomowa
  • Fizyka techniczna - Sterowanie układami pomiarowymi
  • Fizyka techniczna - Projekt zespołowy
  • Informatyka - Programowanie w LabView
  • Studium Doktoranckie - Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć

Działalność naukowa

Fizyka i chemia nanomateriałów. Charakterystyka polimerowych materiałów kompozytowych. Dynamika dwufazowych układów polimer-rozpuszczalnik. Dynamika uwalniania substancji z układów kontrolowanego uwalniania leku. Adsorpcja i desorpcja cieczy w mezoporach. Zachowanie fazowe cieczy zamkniętych w objętościach wielkości nanometrów. Badanie powstawania pozytu. Projektowanie i rozwój metod porozymetrycznych z wykorzystaniem technik anihilacyjnych. Modyfikacja warstwy wierzchniej stopów konstrukcyjnych. Przetwarzanie danych cyfrowych z detektorów promieniowania jonizującego.

Publikacje:

1    Zaleski, R. et al. Swelling of cross-linked polymers in silicones of different molecular weight. Polymer 179, 121611, doi:10.1016/j.polymer.2019.121611 (2019).
2    Zaleski, R., Kierys, A., Pietrow, M., Zgardzińska, B. & Błażewicz, A. Influence of different confining matrices on negative pressure in liquid n-heptane investigated using positronium bubbles as a probe. J. Colloid Interface Sci. 558, 259-268, doi:10.1016/j.jcis.2019.09.111 (2019).
3    Zaleski, R. et al. Positron study of adsorption of n-heptane in SBA-3. Adsorption 25, 881-887, doi:10.1007/s10450-019-00084-8 (2019).
4    Goworek, J., Stefaniak, W. & Zaleski, R. Study of swollen crosslinked polymers by low-temperature adsorption of nitrogen using blocking siloxane agent. Polym. Test. 79, 105990, doi:10.1016/j.polymertesting.2019.105990 (2019).
5    Maciejewska, M., Zaleski, R. & Gorgol, M. Investigation of porous structure polymeric materials based on 1-vinyl-2-pyrrolidone. Polym. Adv. Technol. 29, 2042-2049, doi:doi:10.1002/pat.4312 (2018).
6    Korcyl, G. et al. Evaluation of Single-Chip, Real-Time Tomographic Data Processing on FPGA SoC Devices. IEEE Transactions on Medical Imaging 37, 2526-2535, doi:10.1109/TMI.2018.2837741 (2018).
7    Kierys, A., Borowski, P., Zaleski, R. & Barczak, M. Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores. Polymer 141, 202-212, doi:10.1016/j.polymer.2018.03.013 (2018).
8    Bartoš, J., Zgardzinska, B., Švajdlenková, H., Lukešová, M. & Zaleski, R. ESR and PALS detection of the dynamic crossover in the supercooled liquid states of short and medium-sized n-alkanes. Chem. Phys. Lett. 700, 102-107, doi:10.1016/j.cplett.2018.04.016 (2018).
9    Zaleski, R., Krasucka, P., Skrzypiec, K. & Goworek, J. Macro- and Nanoscopic Studies of Porous Polymer Swelling. Macromolecules 50, 5080-5089, doi:10.1021/acs.macromol.7b00820 (2017).
10    Zaleski, R., Kierys, A. & Gorgol, M. Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 10009-10019, doi:10.1039/C7CP00101K (2017).
11    Zaleski, R., Gorgol, M. & Kierys, A. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Application to In Situ Monitoring of n-Heptane Sorption in Mesopores. Defect and Diffusion Forum 373, 288-294, doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.373.288 (2017).
12    Wiertel, M., Zaleski, K., Gorgol, M., Skoczylas, A. & Zaleski, R. Impact of Impulse Shot Peening Parameters on Properties of Stainless Steel Surface. Acta Phys. Polon. A 132, 1611-1615, doi:10.12693/APhysPolA.132.1611 (2017).
13    Sienkiewicz, A., Kierys, A., Gorgol, M. & Zaleski, R. Porosity of Silica Monoliths with Tailored Mesopores of Ink-Bottle Shape Determined by Nitrogen Adsorption and Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. Acta Phys. Polon. A 132, 1568-1571, doi:10.12693/APhysPolA.132.1568 (2017).
14    Maheshwari, P., Gorgol, M., Kierys, A. & Zaleski, R. Positron Probing of Liquid-free Volume To Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous SBA-3. J. Phys. Chem. C 121, 17251-17262, doi:10.1021/acs.jpcc.7b04317 (2017).
15    Krasucka, P., Zaleski, R., Skrzypiec, K. & Goworek, J. Amberlite XAD copolymers as an environment for silica deposition. Microporous Mesoporous Mater. 237, 210-221, doi:10.1016/j.micromeso.2016.09.019 (2017).
16    Kowalewska, A. et al. Solid-state dynamics and single-crystal to single-crystal structural transformations in octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane and octavinyloctasilsesquioxane. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 27516-27529, doi:10.1039/C7CP05233B (2017).
17    Gorgol, M., Krasucka, P., Goworek, J. & Zaleski, R. Controlled Porosity of MCM-41 Obtained by Partial Blocking of Pores by Silicon Oil. Acta Phys. Polon. A 132, 1559-1563, doi:10.12693/APhysPolA.132.1559 (2017).
18    Gorgol, M., Kierys, A. & Zaleski, R. Positron Lifetime Annihilation Study of Porous Composites and Silicas Synthesized Using Polymer Templates. Defect and Diffusion Forum 373, 280-283, doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.373.280 (2017).
19    Zaleski, R., Gorgol, M., Kierys, A. & Goworek, J. Positron porosimetry study of mesoporous polymer–silica composites. Adsorption 22, 745-754, doi:10.1007/s10450-016-9772-2 (2016).
20    Jasińska, B. et al. Determination of the 3γ fraction from positron annihilation in mesoporous materials for symmetry violation experiment with J-PET scanner. Acta Physica Polonica B 47, 453-460, doi:10.5506/APhysPolB.47.453 (2016).
21    Zaleski, R., Zaleski, K., Gorgol, M. & Wiertel, M. Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peening. Applied Physics A 120, 551-559, doi:10.1007/s00339-015-9214-0 (2015).
22    Zaleski, R., Zaleski, K. & Gorgol, M. Positron annihilation lifetime spectroscopy study of roller burnished magnesium alloy. Nukleonika 60, 789-794, doi:10.1515/nuka-2015-0142 (2015).
23    Zaleski, R., Maciejewska, M. & Puzio, M. Mechanical Stability of Porous Copolymers by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy. J. Phys. Chem. C 119, 11636-11645, doi:10.1021/acs.jpcc.5b01722 (2015).
24    Zaleski, R., Gorgol, M., Błazewicz, A., Kierys, A. & Goworek, J. N-heptane adsorption and desorption in mesoporous materials. Journal of Physics: Conference Series 618, 012040, doi:10.1088/1742-6596/618/1/012040 (2015).
25    Zaleski, R. Principles of positron porosimetry. Nukleonika 60, 795-800, doi:10.1515/nuka-2015-0143 (2015).
26    Lukešová, M. et al. Spin probe dynamics in relation to free volume in crystalline organics from ESR and PALS: N-tridecane. Physica B 476, 100-108, doi:10.1016/j.physb.2015.07.008 (2015).
27    Zgardzińska, B., Goworek, T., Śniegocka, M., Zaleski, R. & Dlubek, G. Gas pressure induced porosity of CYTOP polymer. A positron study. Acta Phys. Polon. A 125, 782-784, doi:10.12693/APhysPolA.125.782 (2014).
28    Zaleski, R., Dolecki, W. & Goworek, J. In situ monitoring of adsorption and desorption of n-heptane on porous silica by positron annihilation lifetime spectroscopy. Mater. Sci. Forum 733, 207-211 (2013).
29    Zaleski, R., Błażewicz, A. & Kierys, A. Ortho-positronium migration in mesopores of MCM-41, MSF and SBA-3. Nukleonika 58, 233−238 (2013).
30    Zaleski, R. Ortho-positronium localization in pores of Vycor glass at low temperature. Journal of Physics: Conference Series 443, 012062, doi:10.1088/1742-6596/443/1/012062 (2013).
31    Kierys, A., Zaleski, R., Tydda, M. & Goworek, J. What can positronium tell us about adsorption? Adsorption 19, 529-535, doi:10.1007/s10450-013-9475-x (2013).
32    Kierys, A., Zaleski, R., Gorgol, M. & Goworek, J. N-Heptane adsorption in periodic mesoporous silica by in situ positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 179, 104-110, doi:10.1016/j.micromeso.2013.05.022 (2013).
33    Kierys, A. et al. Nanostructured polymer–titanium composites and titanium oxide through polymer swelling in titania precursor. Colloid Polym. Sci. 291, 1463-1470, doi:10.1007/s00396-012-2881-x (2013).
34    Gorgol, M., Zaleski, R. & Kierys, A. Gas filling of SBA-15 silica micropores probed by positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS). Nukleonika 58, 227−231 (2013).
35    Gorgol, M., Maciejewska, M., Jasińska, B. & Zaleski, R. Testing of the Extended Tao-Eldrup model on porous VP-DVB copolymers. Mater. Sci. Forum 733, 24-28 (2013).
36    Dryzek, E. et al. Positron annihilation studies of 4-n-butyl-4′-isothiocyanato-1,1′-biphenyl. Physical Review E 88, 022504, doi:10.1103/PhysRevE.88.022504 (2013).
37    Bartoš, J., Švajdlenková, H., Zaleski, R., Edelmann, M. & Lukešová, M. Spin probe dynamics in relation to free volume in crystalline organics by means of ESR and PALS: n-Hexadecane. Physica B 430, 99-105, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2013.08.033 (2013).
38    Zaleski, R., Kierys, A., Dziadosz, M., Goworek, J. & Halasz, I. Positron annihilation and N2 adsorption for nanopore determination in silica-polymer composites. RSC Advances 2, 3729-3734, doi:10.1039/C2RA20147J (2012).
39    Zaleski, R., Gorgol, M. & Zaleski, K. Positron Annihilation Lifetime Study of Steel Surface Modification by Shot Peening. Physics Procedia 35, 92-97, doi:10.1016/j.phpro.2012.06.017 (2012).
40    Zaleski, R., Dolecki, W., Kierys, A. & Goworek, J. n-Heptane adsorption and desorption on porous silica observed by positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 154, 142-147, doi:10.1016/j.micromeso.2011.08.032 (2012).
41    Gorgol, M., Tydda, M., Kierys, A. & Zaleski, R. Composition of pore surface investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy. Microporous Mesoporous Mater. 163, 276-281, doi:10.1016/j.micromeso.2012.07.029 (2012).
42    Zgardzinska, B., Goworek, T., Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Positronium in Normal Alkanes. Selected Problems. Mater. Sci. Forum 666, 93-98, doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.666.93 (2011).
43    Zaleski, R. & Sokół, M. Influence of Atmospheric Gases Present in the Pores of MCM-41 on Lifetime of ortho-Positronium. Mater. Sci. Forum 666, 123-128, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.666.123 (2011).
44    Zaleski, R., Kierys, A., Grochowicz, M., Dziadosz, M. & Goworek, J. Synthesis and characterization of nanostructural polymer-silica composite: Positron annihilation lifetime spectroscopy study. J. Colloid Interface Sci. 358, 268-276, doi:10.1016/j.jcis.2011.03.008 (2011).
45    Kierys, A., Zaleski, R., Grochowicz, M. & Goworek, J. Thinning down of polymer matrix by entrapping silica nanoparticles. Colloid & Polymer Science 289, 751-758, doi:10.1007/s00396-011-2386-z (2011).
46    Goworek, T., Pietrow, M., Wawryszczuk, J., Zaleski, R. & Zgardzińska, B. Intermolecular free volumes and intramolecular defects in n -alkanes. Journal of Physics: Conference Series 265, 012023 (2011).
47    Zaleski, R., Wawryszczuk, J. & Sobczak, K. Positron annihilation lifetime spectroscopy study of thermal processing and rehydration of dry leek (Allium porrum L.). Nukleonika 55, 73-78 (2010).
48    Zaleski, R., Stefaniak, W., Maciejewska, M. & Goworek, J. Porosity evolution of VP-DVB/MCM-41 nanocomposite. J. Colloid Interface Sci. 343, 134-140, doi:10.1016/j.jcis.2009.11.019 (2010).
49    Surowiec, Z., Wiertel, M., Zaleski, R., Budzyński, M. & Goworek, J. Positron annihilation study of iron oxide nanoparticles in mesoporous silicate MCM-41 template. Nukleonika 55, 91-96 (2010).
50    Goworek, J., Zaleski, R., Buda, W. & Kierys, A. Free volumes evolution during desorption of n-heptane from silica with regular pore geometry. Positron annihilation study. Appl. Surf. Sci. 256, 5316-5322, doi:10.1016/j.apsusc.2009.12.069 (2010).
51    Zaleski, R., Stefaniak, W., Maciejewska, M. & Goworek, J. Porosity of polymer materials by various techniques. J. Porous Mat. 16, 691-698, doi:10.1007/s10934-008-9250-7 (2009).
52    Zaleski, R., Goworek, J. & Maciejewska, M. Positronium lifetime in porous VP–DVB copolymer. Phys. Status Solidi C 6, 2445-2447, doi:10.1002/pssc.200982075 (2009).
53    Zaleski, R., Goworek, J., Borówka, A., Kierys, A. & Wiśniewski, M. in Characterisation of Porous Solids VIII: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids   (eds Stefan Kaskel, Philip Llewellyn, Francisco Rodriguez-Reinoso, & Nigel A. Seaton)  400-407 (The Royal Society of Chemistry, 2009).
54    Zaleski, R. & Goworek, J. n-Nonadecane embedded in mesopores. Mater. Sci. Forum 607, 180-182, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.607.180 (2009).
55    Kansy, J. & Zaleski, R. Positronium thermalization process in nanoporous materials and its influence on the shape of PALS spectrum. Mater. Sci. Forum 607, 39-41 (2009).
56    Goworek, T., Pietrow, M., Zaleski, R. & Zgardzinska, B. Positronium in high temperature phases of long-chain even n-alkanes. Chem. Phys. 355, 123-129 (2009).
57    Goworek, J., Zaleski, R., Borówka, A., Kusak, R. & Kierys, A. in Characterisation of Porous Solids VIII: Proceedings of the 8th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids   (eds Stefan Kaskel, Philip Llewellyn, Francisco Rodriguez-Reinoso, & Nigel A. Seaton)  303-310 (The Royal Society of Chemistry, 2009).
58    Zaleski, R., Zgardzinska, B., Pietrow, M. & Goworek, T. Positron irradiation effects in simple organic solids. Radiat. Phys. Chem. 77, 1306-1310 (2008).
59    Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Positron porosimetry studies of template removal from as-synthesized MCM-41 silica. Acta Phys. Polon. A 113, 1543-1550 (2008).
60    Zgardzinska, B., Goworek, T., Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane. Chem. Phys. 335, 1-6, doi:doi:10.1016/j.chemphys.2007.03.018 (2007).
61    Zaleski, R., Wawryszczuk, J. & Goworek, T. Pick-off models in the studies of mesoporous silica MCM-41. Comparison of various methods of the PAL spectra analysis. Radiat. Phys. Chem. 76, 243-247, doi:10.1016/j.radphyschem.2006.03.044 (2007).
62    Zaleski, R., Goworek, J. & Kierys, A. Temperature dependence of positronium lifetime in cylindrical pores. Phys. Status Solidi C 4, 3814-3818, doi:10.1002/pssc.200675803 (2007).
63    Zaleski, R., Goworek, J. & Borówka, A. in Stud. Surf. Sci. Catal. Vol. Volume 160  (eds P.L. Llewellyn, F. Rodriquez-Reinoso, J. Rouqerol, & N. Seaton)  471-478 (Elsevier, 2007).
64    Pietrow, M., Zaleski, R. & Goworek, T. Positronium in 1-tridecene. Chem. Phys. 342, 85-89 (2007).
65    Jasińska, B., Zaleski, R., Śniegocka, M., Reisfeld, R. & Zigansky, E. Testing ETE model, temperature dependences of PALS data. Phys. Status Solidi C 4, 3985-3988, doi:10.1002/pssc.200675809 (2007).
66    Goworek, T., Wawryszczuk, J., Zaleski, R. & Zgardzinska, B. Positronium in solid phases of long-chain paraffins. Radiat. Phys. Chem. 76, 185-188 (2007).
67    Goworek, J., Borówka, A. & Zaleski, R. in Stud. Surf. Sci. Catal. Vol. 160  (eds P.L. Llewellyn, F. Rodriquez-Reinoso, J. Rouqerol, & N. Seaton)  431-437 (Elsevier, 2007).
68    Zaleski, R. & Zaleski, K. Positron annihilation in steel burnished by vibratory shot peening. Acta Phys. Polon. A 110, 739-746 (2006).
69    Zaleski, R. Measurement and Analysis of the Positron Annihilation Lifetime Spectra for Mesoporous Silica. Acta Phys. Polon. A 110, 729-738, doi:10.12693/APhysPolA.110.729 (2006).
70    Sniegocka, M., Jasinska, B., Goworek, T. & Zaleski, R. Temperature dependence of o-Ps lifetime in some porous media. Deviations from ETE model. Chem. Phys. Lett. 430, 351-354, doi:10.1016/j.cplett.2006.09.001 (2006).
71    Zaleski, R., Wawryszczuk, J. & Goworek, T. Positronium formation in solid long-chain alkanes. Acta Phys. Polon. A 107, 635-641 (2005).
72    Śniegocka, M. et al. Testing the Extended Tao-Eldrup Model. Silica Gels Produced with Polymer Template. Acta Phys. Polon. A 107, 868 (2005).
73    Jasinska, B., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Three-quantum annihilation in porous vycor glass. Acta Phys. Polon. A 107, 821-825 (2005).
74    Goworek, T., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Pressure effects in ortho-positronium annihilation. Acta Phys. Polon. A 107, 608-614 (2005).
75    Goworek, T., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Negative compressibility of free volumes in argon intercalated n-nonadecane. Chem. Phys. Lett. 402, 367-369 (2005).
76    Goworek, J., Borowka, A., Zaleski, R. & Kusak, R. Template transformations in preparation of MCM-41 silica. J. Therm. Anal. Calorim. 79, 555-560, doi:10.1007/s10973-005-0578-9 (2005).
77    Zgardzinska, B., Zaleski, R., Wawryszczuk, J. & Goworek, T. Positronium in solid phases of n-pentacosane. Phys. Lett. A 333, 341-346 (2004).
78    Zaleski, R. & Borowka, A. Positron study of MCM-41 sieve formation. Mater. Sci. Forum 445-6, 364-366 (2004).
79    Goworek, T., Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Odd-even differences in o-Ps properties in some solid long-chain alkanes. Mater. Sci. Forum 445-6, 298-300 (2004).
80    Goworek, T., Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Observation of intramolecular defects in n-alkanes C25H52-C29H60 by the positron annihilation method. Chem. Phys. Lett. 394, 90-92 (2004).
81    Goworek, T., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Positronium inhibition in naphthalene at high pressures. Chem. Phys. Lett. 387, 433-435, doi:10.1016/j.cplett.2004.02.039 (2004).
82    Djourelov, N., Goworek, T., Kondo, K., Suzuki, T. & Zaleski, R. Enhancement of positronium formation by trapped electrons in solid n-nonadecane. Light bleaching effect. Phys. Lett. A 323, 165-168 (2004).
83    Zaleski, R., Wawryszczuk, J. & Goworek, T. Electron density at positron's site in MCM-41 ordered silica. Chem. Phys. Lett. 372, 800-804 (2003).
84    Zaleski, R., Wawryszczuk, J., Goworek, J., Borówka, A. & Goworek, T. Vacuum removal of the template in MCM-41 silica studied by the positron annihilation method. J. Colloid Interface Sci. 262, 466-473, doi:10.1016/S0021-9797(03)00206-6 (2003).
85    Zaleski, R., Wawryszczuk, J., Borowka, A., Goworek, J. & Goworek, T. Temperature changes of the template structure in MCM-41 type materials; positron annihilation studies. Microporous Mesoporous Mater. 62, 47-60, doi:10.1016/s1387-1811(03)00389-5 (2003).
86    Zaleski, R., Borówka, A., Wawryszczuk, J., Goworek, J. & Goworek, T. Positron probing of the micellar template interior in MCM-41. Chem. Phys. Lett. 372, 794-799 (2003).
87    Wawryszczuk, J., Goworek, J., Zaleski, R. & Goworek, T. Positron lifetime in mesoporous silica of MCM-41 type. Langmuir 19, 2599-2605, doi:10.1021/la020280r (2003).
88    Goworek, T., Zaleski, R. & Wawryszczuk, J. Temperature, pressure and source-irradiation effects in positronium formation in some solid long-chain alkanes. Chem. Phys. 295, 243-253 (2003).
89    Goworek, T., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Ortho-Ps annihilation in resorcinol at high pressure. Radiat. Phys. Chem. 68, 577-579 (2003).
90    Wawryszczuk, J., Zaleski, R. & Goworek, T. Positron studies of vapour absorption and desorption by melamine-formaldehyde resin. Mater. Chem. Phys. 76, 285-289 (2002).
91    Goworek, T., Jasinska, B., Wawryszczuk, J., Zaleski, R. & Suzuki, T. On possible deviations of experimental PALS data from positronium pick-off model estimates. Chem. Phys. 280, 295-307, doi:10.1016/S0301-0104(02)00491-3 (2002).
92    Goworek, J., Wawryszczuk, J. & Zaleski, R. Porosity of Ordered Silica Materials by Nitrogen Adsorption and Positronium Annihilation Lifetime Spectroscopy. J. Colloid Interface Sci. 243, 427-432 (2001).