Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wojciech Grudziński

dr hab. Wojciech Grudziński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOFIZYKI
Telefon
+48 (81) 537 62 50
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://biofizyka.umcs.pl
Konsultacje

Katedra Biofizyki, pokój B-213 (budynek B, tzw. średnia fizyka)


poniedziałek: 8:15-10:15 


(również w formie zdalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail)

Adres

ul. Idziego Radziszewskiego 10 p. 213
20-031 Lublin

O sobie

W UMCS od roku:

1995

Specjalność naukowa:

fizyka, biofizyka

Funkcje pełnione w IF UMCS:

2006 - 2008 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

Zainteresowania naukowe:

- badania spektroskopowe (m.in. barwniki siatkówki oka ludzkiego, elementy układu fotosyntetycznego, antybiotyki polienowe);
- wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie danych;

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

Wykształcenie:

Habilitacja w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne (2019)
Temat osiągnięcia: „Lokalizacja, orientacja i organizacja molekularna polienów w strukturach o znaczeniu biologicznym”, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorat w zakresie nauk fizycznych, w dziedzinie
biofizyki (2003), promotor prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, temat
rozprawy: „Badania mechanizmów fizycznych związanych z przekazywaniem oraz
rozpraszaniem energii wzbudzenia w fotosyntetycznych kompleksach antenowych”, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Magisterium z fizyki - specjalności: fizyka
doświadczalna i fizyka komputerowa (1995), promotor: prof. dr hab. Juliusz
Sielanko, praca: „Sterowany komputerowo integrator małych prądów jonowych
cyklotronu C-48”, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zatrudnienie:    

Profesor uczelni (od 2022 - nadal) w Katedrze Biofizyki

Adiunkt (od 2004 - 2022) w Zakładzie Biofizyki
- Badania rozdzielonej czasowo fluorescencji układów biologicznych prowadzone w ramach półrocznego stażu w Center for Fluorescence Spectroscopy, Baltimore, USA

Asystent (od 1995 - 2004) w Zakładzie Biofizyki
- Badania zmian organizacji i struktury białka antenowego Fotosystemu II (LHCII) indukowane termicznie i świetlnie oraz ich wpływ na transport i rozpraszanie energii wzbudzenia;
- Analiza występowania form izomerycznych karotenoidów, ich światło-zależnej izomeryzacji i wpływu na regulację przekazywania energii wzbudzenia w LHCII;
 - Badania nad wydajnością przekazywania energii wzbudzenia z barwników karotenoidowych wiolaksantyny, luteiny i neoksantyny na chlorofil a w LHCII.

Asystent stażysta (1994÷1995) w Zakładzie Fizyki Jonów i Implantacji
- układy sterowania aparaturą pomiarową i akwizycja danych w eksperymencie naukowym.

Działalność dydaktyczna:

2019/20 - 2020/21     Obrazowanie medyczne (WY, III fizyka techniczna)
2016/18 - 2021/22     Pracownia Fizyki Medycznej (Optometria) (LB, III fizyka techniczna)
2016/17 - 2021/22     Optyka geometryczna (WY, III fizyka techniczna)
1995/96 – 2004/05    Pracownia Specjalistyczna Biofizyki    (LB, IV fizyka doświadczalna i stosowana)
2003/04 – 2021/22    Budowa sieci komputerowych    (LB, IV, V fizyka komputerowa, I Społeczeństwo Informacyjne)
1995/96 – 2020/21    Fizyka        (KW, chemia)
1995/96 – 2021/22    I Pracownia Fizyczna     (LB, I, II chemia zaoczna, I chemia informatyczna,  I ochrona środowiska, I chemia kosmetyków);
1995/96 – 2002/03    Wstęp do użytkowania komputerów    (LB, I, II fizyka dzienna i zaoczna, socjologia)

Kariera zawodowa - praktyka:

Staże naukowe:
- Center for Fluorescence Spectroscopy, Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Medicine,
   University of Maryland, 9.02.2004 ÷5.08.2004, Baltimore, USA
- University of California 11÷18 I 2002r., Santa Cruz, USA
- School of Biological Researches, University of Liverpool,16÷30 IV 1998 Wielka Brytania

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
- członek zarządu Oddziału Lubelskiego PTBF (2002-2005: sekretarz, 2005-2008 skarbnik, 2019-nadal sekretarz)
- członek Zarządu Głównego PTBF (2010-1013: sekretarz ZG PTBF)

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Zainteresowania i pasje:

- jeżdżę rowerem w szerokim zakresie temperatur;
- sezon pływacki mam niemal równie długi;
- znam współczesną polską scenę kabaretową i kibicuje lubelskim grupom (uwielbiam zabawę językiem - gra słów daje mi dużo satysfakcji);
- lubię fotografować i komponować zdjęcia, których obiektem są nie tylko piękne kobiety.


Działalność naukowa

Publikacje: 

Aktualną listę publikacji można znaleźć na stronie Google Sholar.


Ogłoszenia

Zajęcia dydaktyczne w bieżącym semestrze:

http://moria.umcs.lublin.pl/teacher/673