Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Mariusz Krawiec

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA FIZYKI POWIERZCHNI I NANOSTRUKTUR
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 5376146
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://nano.umcs.lublin.pl
Konsultacje

wtorek 10-11

O sobie

Moje zainteresowania naukowe:

 • strukturalne i elektronowe właściwości układów niskowymiarowych,

 • zjawiska kwantowe w nanostrukturach (dyfuzja, samoorganizacja atomów, kwantowy efekt rozmiarowy, magnetyzm, oddziaływanie spin-orbita, transport ładunkowy i spinowy, właściwości termoelektryczne, ...),

 • nowe materiały (silicen, grafen, izolatory topologiczne, struktury metaliczne na powierzchniach wicynalnych Si, ...),

 • molekuły na powierzchniach.


Działalność naukowa

 • M. Wróbel, T. Żaba, E. Sauter, M. Krawiec, J. Sobczuk, A. Terfort, M. Zharnikov, P. Cyganik, Thermally Stable and Highly Conductive SAMs on Ag Substrate—The Impact of the Anchoring Group, Advanced Electronic Materials 7, 2000947 (2021)
 • M Kopciuszyński, A Stȩpniak-Dybala, M Dachniewicz, L Żurawek, M Krawiec, R Zdyb, Hut-shaped lead nanowires with one-dimensional electronic properties, Physical Review B 102, 125415 (2020)
 • L Żurawek, M Kopciuszyński, M Dachniewicz, M Stróżak, M Krawiec, M Jałochowski, R Zdyb, Partially embedded Pb chains on a vicinal Si(113) surface, Physical Review B 101,195434 (2020)
 • W. Belza, K. Szajna, M. Kratzer, D. Wrana, K. Cieslik, M. Krawiec, Ch. Teichert and F. Krok, Molecular Structure and Electronic Properties of para-Hexaphenyl Monolayer on Atomically Flat Rutile TiO2(110), The Journal of Physical Chemistry C 124, 5681 (2020)
 • M. Kopciuszyński, M. Krawiec, L. Żurawek, R. Zdyb, Experimental evidence of a new class of massless fermions, Nanoscale Horiz. 5, 679 (2020)
 • A. Stpniak-Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyski, R. Zdyb, M. Jałochowski, M. Krawiec, Planar Silicene: A New Silicon Allotrope Epitaxially Grown by Segregation, Adv. Funct. Mater 29, 1906053 (2019).
 •  M. Jałochowski, M. Krawiec, Antimonene on Pb quantum wells, 2D Materials 6, 045028 (2019).
 • Agnieszka Stępniak-Dybala, Mariusz Krawiec, Formation of Silicene on Ultrathin Pb(111) Films, J. Phys. Chem. C 123, 17019 (2019).
 • M. Wróbel, J. Ossowski, M. Krawiec, K. Kozieł, P. Dąbczyński, P. Cyganik, Oscillation in the stability of consecutive chemical bonds at the molecule-metal interface - the case of ionic bonding, Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 13411 (2019).
 • P. De Padova, A. Generosi, B. Paci, C. Ottaviani, C. Quaresima, B. Olivieri, M. Kopciuszyński, L. Żurawek, R. Zdyb, M. Krawiec, New Findings on Multilayer Silicene on Si(111)-√3x√3R30-Ag Template, Materials 12, 2258 (2019).
 • Mariusz Krawiec, Functionalization of group-14 two-dimensional materials, J. Phys.: Condens. Matter 30, 233003 (2018), Topical Review (invited).
 • Irene Paola De Padova, Haifeng Feng, Jincheng Zhuang, Zhi Li, Amanda Generosi, Barbara Paci, Carlo Ottaviani, Claudio Quaresima, Bruno Olivieri, Mariusz Krawiec, and Yi Du, Synthesis of Multilayer Silicene on Si(111)√3x√3-Ag, J. Phys. Chem. C 121, 27182 (2017).
 • D. Wrana, C. Rodenbücher, M. Krawiec, B. R. Jany, J. Rysz, M. Ermrich, K. Szot and F. Krok, Tuning the surface structure and conductivity of niobium-doped rutile TiO 2 single crystals via thermal reduction, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 30339 (2017).
 • Agnieszka Stępniak-Dybala, Mariusz Krawiec, Structural model of silicene-like nanoribbons on a Pb-reconstructed Si(111) surface, Beilstein J. Nanotechnol. 8, 1836 (2017), (invited).
 • Rafal Zuzak, Ruth Dorel, Mariusz Krawiec, Bartosz Such, Marek Kolmer, Marek Szymonski,Antonio M. Echavarren, and Szymon Godlewski, Nonacene Generated by On-Surface Dehydrogenation, ACS Nano 11, 9321 (2017).
 • Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec, Rehybridization-induced charge density oscillations in the long-range corrugated silicene, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 14269 (2017), 2017 PCCP HOT Articles.
 • Marek Kopciuszyński, Mariusz Krawiec, Ryszard Zdyb, Mieczysław Jałochowski, Purely one-dimensional bands witha a giant spin-orbit splitting: Pb nanoribbons on Si(553) surface, Sci. Rep. 7, 46215 (2017).