Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Pelc

dr hab. Andrzej Pelc
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOFIZYKI
Telefon
81 537 6178
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 14:00 - 16:00


 


Zajęcia - semestr zimowy


1. Piatek  - godz. 11 - 14


Metody opracowania wyników pomiarów (WY + LB)


I rok Fizyka


 


 


Zajecia - semestr letni


1. Poniedzialek:


Podstawy fizyki WY -  I rok Fizyka Techniczna godz 13-15


2. Środa


Podstawy fizyki WY -  I rok Fizyka Techniczna godz 12-14


Projekt zespołowy  LB -  I rok Inżynieria Nowoczesnych Materiałów (IIst)  godz 14-16 (1/3 semestru)


3. Czwartek


Podstawy fizyki WY -  I rok Inżynieria Nowoczesnych Materiałów godz 9-11

Działalność naukowa

  1. A. Pelc, “Generation of negative ions from SF6 by means of hot surface ionization”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 26 (2012) 577-582.
  2. A. Baran, A. Pelc, S. Chmiel, S. Hałas, “Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (δ18O i δD, δ13C, δ37Cl) i chemicznych, Przegląd Geologiczny, vol. 60, nr 10, 2012, 546-553

  3. A. Pelc, Christophe Lécuyer, Anne-Marie Bodergat and Stanisław Hałas, δ37Cl of waters from Akyatan Lagoon, Turkey, Annales UMCS, Sectio AAA Physica, vol. LXIX (2014):121-130.T. Pieńkos, A. Wójtowicz, A. Pelc, S. Hałas, A novel approach in the study of isotope anomalies (Δ17O and Δ33S), Journal of Biology and Earth Sciences 4(S1) 2014 p. 34-36

  4. T. Pieńkos, A. Wójtowicz, A. Pelc, S. Hałas, A novel approach in the study of isotope anomalies (Δ17O and Δ33S), Journal of Biology and Earth Sciences 4(S1) 2014 p. 34-36.

  5.   Ireneusz Baran, Anna Baran, Stanisław Chmiel, A. Pelc, Stanisław Hałas, Badania izotopowe δ18O, δD oraz δ37Cl w wybranych wodach mineralnych Podkarpacia, Przeg. Geol. 63, nr 3, 2015, str 1-7.

  6. Stanisław Hałas, Tomasz Pieńkos, A. Pelc and Artur Wójtowicz,Use of negative ion mass spectrometry for simultaneous determination of sulfur isotope ratios δ33S and δ34S, Annales UMCS Physica vol. 70 (2015) 77-82

  7. K. Tanzer, A. Pelc, S.E. Huber, M.A.´Smiałek, P. Scheier, M. Probst, S. Denifl, “Low energy electron attachment to platinum(II) bromide (PtBr2)”, Int. J. Mass Spectrom. 365–366 (2014) 152–156.

  8. K. Tanzer, A. Pelc, S.E. Huber, Z. Czupyt, S. Denifl, „Low energy electron attachment to cyanamide (NH2CN)” , J. Chem. Phys., 142, (2015)  034301-8

  9. Ana-Voica Bojar, Ovidiu Guja, Andrzej Pelc, Natalia Piotrowska and Ştefan Vasile, Bison bonasus skull from the Bihor Mountains, Romania: Isotopic and morphological investigations, The Holocene (2015), Vol. 25(7) 1134–1143

  10. A. Pelc, S. E. Huber, C. Matias, Z. Czupyt, and S. Denifl, Formation of Negative Ions upon Dissociative Electron Attachment to the Astrochemically Relevant Molecule Aminoacetonitrile, J. Phys. Chem. A 120 (2016) 903-910.

  11. L. Feketeová, A. Pelc, A. Ribar, S. E. Huber, and S. Denifl, Dissociation of methyl formate (HCOOCH3) molecules upon low-energy electron attachment,  Astronomy & Astrophysics, 2018 617, A10