Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Kopciuszyński

dr Marek     Kopciuszyński
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FIZYKI POWIERZCHNI I NANOSTRUKTUR
Telefon
(81) 537 6153 lub (81) 537 6232
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
nano.umcs.lublin.pl
http://burza.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Proszę o wcześniejsze umawianie konsultacji, wówczas możemy ustalić dogodny termin.


Pokój 513 "wieżowiec", Instytut Fizyki.


Ewentualnie proszę mnie szukać w pomieszczeniu 048,
poziom -1 "stara fizyka"


 


 

O sobie

Prowadzę badania naukowe z zakresu nanofizyki, fizyki powierzchni oraz fizyki ciała stałego.

Ponadto, interesuję się programowaniem mikrokontrolerów, robotyką, fotografią oraz meteorologią.

Działalność dydaktyczna

Od roku 2019 jestem opiekunem merytorycznym Pracowni Elektroniki w Instytucie Fizyki

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w semstrze zimowym 2020/2021

 • Pracownia elektroniki (LB)
 • Elektronika i elektrotechnika (WY)
 • Mikrokontrolery i ich zastosowanie (LB)
 • Interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi (LB)
 • Sterowanie układami pomiarowymi (LB)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ubiegłych latach

 • Współczesne zagadnienia fizyki materii skondensowanej (KW)
 • Elektronika i optoelektronika (LB)
 • Elektronika i optoelektronika (WY)
 • Fizyka materii skondensowanej (KW)
 • Automatyka i sterowanie pomiarem (KW)
 • Fizyka (KW)
 • Pracownia fizyczna I (LB)
 • Pracownia fizyczna II (LB)
 • Pracownia fizyki technicznej (LB)
 • Wytwarzanie i charakteryzowanie nanomateriałów (LB)
 • Pracownia mikroprocesorowa (LB)
 • Technologie informacyjne (LB)
 • Środowisko programisty (LB)
 • Projekt zespołowy (LB) 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Tytuł "Homo didacticus" przyznany przez studentów Wydziału MFiI w roku akademickim 2018/2019.

Działalność naukowa

W roku 2015 obroniłem doktorat pt. Struktura elektronowa ultracienkich warstw Au na powierzchni Si.

Od października 2015 r. jestem pracownikiem Katedry Fizyki Powierzchni i Nanostruktur. Zajmuje się badaniem właściwości elektronowych układów nanometrowych przy pomocy kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Przedmiotem badań są m.in. cienkie warstwy metali (o grubości kilku warstw atomowych) osadzane na podłożach krzemowych, układy jednowymiarowe wytwarzane na powierzchniach wicynalnych (schodkowych), a także próbki grafenowe. 

Aktualną listę publikacji można znaleźć w serwisach: