Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Karol Wysokiński

prof. dr hab. Karol Wysokiński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA FIZYKI TEORETYCZNEJ
Telefon
+48 537 62 36
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Indywidualnie.  Na żądanie (proszę o e.mail: karol(at)tytan.umcs.lublin.pl lub karol.wysokinski(at)poczta.umcs.lublin.pl).

Adres

ul. Radziszewskiego 10, p. 308

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

teoria nadprzewodnictwa

zjawiska transportu kwantowego w nanostrukturach

korespondencja AdS/CFT

relatywistyczna hydrodynamika w pólmetalach Diraca i Weyla

 

Wszystkie publikacje można znaleźć w sieci:

http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F2Xx3SfPi1souZtUFF6&search_mode=GeneralSearch&prID=13a1313f-55f4-482b-b58d-5af1d2864ae6

 

Wybrane prace naukowe to m.in.

 


1.) Intrinsic Optical Dichroism in the Chiral Superconducting State of Sr2RuO4
By: Wysokinski, K. I.; Annett, James F.; Gyoerffy, B. L.
PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 108   Issue: 7     Article Number: 077004   Published: FEB 16 2012


2) Thermoelectric transport in the three terminal quantum dot
By: Wysokinski, Karol Izydor
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER   Volume: 24   Issue: 33     Article Number: 335303   Published: AUG 22 2012


3) Interplay between direct and crossed Andreev reflections in hybrid nanostructures
By: Michalek, Grzegorz; Bulka, Bogdan R.; Domanski, Tadeusz; et al.
PHYSICAL REVIEW B   Volume: 88   Issue: 15     Article Number: 155425   Published: OCT 18 2013

4) Analytic investigation of holographic phase transitions influenced by dark matter sector
By: Nakonieczny, Lukasz; Rogatko, Marek; Wysokinski, Karol I.
PHYSICAL REVIEW D   Volume: 92   Issue: 6     Article Number: 066008   Published: SEP 24 2015

5) Holographic vortices in the presence of dark matter sector
By: Rogatko, Marek; Wysokinski, Karol I.
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS   Issue: 12   Pages: 1-25   Article Number: 041   Published: DEC 9 2015

6) Optimisation of a three-terminal nonlinear heat nano-engine
By: Szukiewicz, Barbara; Eckern, Ulrich; Wysokinski, Karol I.
NEW JOURNAL OF PHYSICS   Volume: 18     Article Number: 023050   Published: FEB 23 2016

7) Holographic calculation of the magneto-transport coefficients in Dirac semimetals
By: Rogatko, Marek; Wysokinski, Karol I.
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS   Issue: 1     Article Number: 078   Published: JAN 16 2018

8) Hydrodynamics of topological Dirac semi-metals with chiral and Z(2) anomalies
By: Rogatko, Marek; Wysokinski, Karol I.
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS   Issue: 9     Article Number: 136   Published: SEP 24 2018


9) Magnetotransport of Weyl semimetals with Z(2) topological charge and chiral anomaly
By: Rogatko, Marek; Wysokinski, Karol I.
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS   Issue: 1     Article Number: 049   Published: JAN 4 2019


 Załączniki