E-Health & Subsidiarity - warsztat w ramach projektu REINITIALISE

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 11 maja 2022 roku o godzinie 9:45 (w formie hybrydowej).

09:45-10:15
Introduction: “Sociology of health and medicine at the Maria Curie-Skłodowska
University. Building the cognitive identity of the discipline” Włodzimierz Piątkowski | UMCS

10:15-12:30

Presentation “Two alternatives to subsidiarity” Helder De Schutter | KU Leuven

Presentation “Ethnographies of e-health. Exploring the potentiality of anthropological
research projects” Anna Witeska-Młynarczyk | University of Warsaw Presentation “Medicalization and e-health” Michał Nowakowski | UMCS 

Discussants: Alessia Bertolazzi | UniMC; Gianluca Busilacchi | UniMC

Coffee break (11:15)

Presentation “Potential of Home Medical Care Program (or broadly: e-health and telemedicine) in the care of elderly patients” Anna Dudkowski-Sadowska | UMCS 

Presentation “The impact of defining the target group on the effective functioning of e-health tools” Ewelina Ostrowska | UMCS

Presentation “Understanding the Role of Continence Care Technology in Nursing Homes” Hannelore Strauven | KU Leuven

Discussants: Marcin Rządeczka | UMCS; Francois Boucher | KU Leuven

12:30-14:00 Lunch Break

14:00-15:30

Presentation “Federalism, health care and data”
Francois Boucher | KU Leuven

Presentation “Exploring the normative foundations and conceptual distinctions
of Subsidiarity”
Colin Rowe | KU Leuven

Presentation “E-Health and subsidiarity - The role of solidarity organizations”
Andrzej Juros | UMCS
Discussant: Marcin Moskalewicz | UMCS; Emmanuele Pavolini | UniMC

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Andrzejem Jurosem: andrzej.juros@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2022