„Anuario Latinoamericano” na Międzynarodowym Kongresie Politologicznym w Kolumbii

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Universidad del Cauca, w Popayán, w Kolumbii odbyło się ważne dla rozwoju dyscypliny nauk politycznych w Ameryce Łacińskiej wydarzenie naukowe, II Międzynarodowe Spotkanie Politologiczne na temat “Construyendo una disciplina desde la región: Insuficiencias en las Democracias Latinoamericanas ¿Cuáles son las alternativas?”.

Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Prawa, Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Cauca oraz Grupa Badawcza Semillero Ágora Investigación Política, GIAPRIP. Organizatorzy wydarzenia zaprosili prof. UMCS dr hab. Katarzynę Krzywicką, politologa i redaktor naczelną czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” do udziału w Kongresie i zaprezentowania wydanego w 2017 r. piątego tomu periodyku, którego tematem jest stan i rozwój dyscypliny nauk politycznych w państwach Ameryki Łacińskiej.

Podejmując ten temat, czasopismo „Anuario Latinoamericano” włączyło się tym samym do aktualnej debaty międzynarodowej prowadzonej w środowisku politologicznym w Europie i Ameryce Łacińskiej. Podczas Kongresu prof. Katarzynę Krzywicką reprezentował członek Rady Naukowej „Anuario Latinoamericano” prof. dr Aníbal Pérez-Liñán, politolog z University of Pittsburgh w USA, który przedstawił koncepcję i dokonał analizy zawartości merytorycznej prezentowanego tomu oraz zaprosił uczestników kongresu do współpracy z periodykiem.

Prezentacja tomu 5/2017 „Anuario Latinoamericano” odbyła się w dniu inauguracji Kongresu, podczas specjalnej sesji plenarnej. Wzięli w niej udział także współautorzy tomu dr Paulo Ravecca, politolog z Universidad de la República (Montevideo, Urugwaj),  dr Scarlette Nastassja Rojas Silva, politolog z Pontificia Universidad Javieriana (Bogotá, Kolumbia) oraz dr Sergio Ángel Baquero, politolog z Universidad Sergio Arboleda Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Kolumbia).

Aktywność naukowa czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” wydawanego przez Wydział Politologii, wpisuje się skutecznie w działania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na rzecz rozwoju współpracy i umiędzynarodowienia badań naukowych.

Relacja filmowa z przebiegu sesji poświęconej „Anuario Latinoamericano” jest dostępna na Facebooku.

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2018