Semestralny popołudniowy kurs polskiego - zapraszamy

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zaprasza na semestralny, popołudniowy kurs języka polskiego (POZIOM A1) w drugim semestrze roku akademickiego 2022/2023.

Kurs przeznaczony jest dla studentów - cudzoziemców przebywających w Lublinie w ramach Programu Erasmus oraz dla wszystkich zainteresowanych. Liczba godzin akademickich: 60. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 3 godziny akademickie, w terminie od końca lutego 2023 do połowy czerwca 2023. Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej z możliwością przejścia na nauczanie zdalne, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe terminy i godziny zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2023 r. Opłata za kurs wynosi 1200 zł.  

Dla studentów Programu Erasmus z UMCS kurs jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i formularze aplikacyjne uzyskać można pod adresem polonia@umcs.pl

Telefon kontaktowy: 81 537 28 76.

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2023