Semestralne popołudniowe kursy polskiego - zapraszamy

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zaprasza na semestralne, popołudniowe kursy języka polskiego (POZIOM A1, A2, B1) w pierwszym semestrze roku akademickiego 2022/2023.

Kursy przeznaczone są dla studentów - cudzoziemców przebywających w Lublinie w ramach Programu Erasmus oraz dla wszystkich zainteresowanych. Liczba godzin akademickich: 60. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny akademickie, w terminie od października 2022 do połowy stycznia 2023. Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej z możliwością przejścia na nauczanie zdalne, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe terminy i godziny zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2022 r. Opłata za kurs wynosi 1200 zł. 

Grupy na poszczególnych poziomach zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych na dany poziom. 

Dla studentów Programu Erasmus z UMCS kurs jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i formularze aplikacyjne uzyskać można pod adresem polonia@umcs.pl

Telefon kontaktowy: 81 537 28 76.

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2022