Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych. W tym roku proponujemy kilka nowych kierunków, w tym studia w języku angielskim i ukraińskim, a także studia w Puławach i w Kielcach. Zachęcamy do szybkiej rejestracji, gdyż o kwalifikacji na większość kierunków decyduje kolejność zgłoszeń! Szczegółowe informacje o programie, zasadach rekrutacji i opłatach znajdują się w opisach kierunków.

Legenda:  nowości ★ studia w Puławach ★ studia w Kielcach

  Administracja
  Administracja publiczna
Administracja samorządowa w państwach UE - studia w języku ukraińskim    related
  Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
  Administrowanie sieciami komputerowymi
  Analiza danych
  Archiwistyka
  Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Coaching i mentoring
  Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem
  Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
  Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
  Diagnoza i terapia osób z autyzmem (Lublin, Puławy) 
  Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu
  Edukacja plastyczna
  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej
  Etyka
  Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
  Fizyka
  Grafika komputerowa i DTP
  Grafika wydawnicza
  Historia i wiedza o społeczeństwie
  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
  Informatyka w szkole
  Języki skandynawskie dla rynku pracy
  Kształcenie zdalne w edukacji
  Logopedia studia czterosemestralne
  Malarstwo
  Marketing internetowy i brokering informacji
  Matematyka
Mediacja szkolna i sądowa (Lublin, Puławy) 
  Muzealnictwo
  Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych
  Nauczanie chemii
  Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych 
  Nauczanie języka polskiego jako obcego
  Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
  Neurologopedia
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  
  Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
  Pedagogika Marii Montessori
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną
  Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
  Pedagogika specjalna (Oligofrenopedagogika/Tyflopedagogika)
  Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Prawo gospodarcze i handlowe (Lublin, Puławy) 
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Prawo technologii informacyjnych
  Przedsiębiorczość
  Public relations and media marketing - studia w języku angielskim     related
Rachunkowość (Lublin, Kielce) 
  Samorządność i samorząd terytorialny
  Strateg budowania marki pracodawcy
  Surdologopedia
  Systemy informacji geograficznej w praktyce
  Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne
  Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami
  Translatoryka
  Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Udostępnianie kultury i sztuki osobomi niepełnosprawnym
  Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi
  Zamówienia publiczne
  Zarządzanie porządkiem publicznym
  Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski
  Zarządzanie w turystyce
 

Pamiętaj o zniżkach!

  • Jeśli jesteś Absolwentem UMCS, przysługuje Ci 10% zniżki na opłaty za studia podyplomowe,
  • Rodzinie (dzieci, mąż/żona) Absolwentów UMCS, będących uczestnikami Programu, przysługuje zniżka w wysokości 5% opłaty za studia podyplomowe.

Zapisz się do bezpłatnego Programu Absolwent

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2016