Wysokość opłaty rocznej dla studentów studiów niestacjonarnych:

Lp. Kierunek studiów Limit przyjęć na studia Wysokość opłaty rocznej w złotych dla studentów studiów niestacjonarnych
stacjonarne niestacjonarne
1 Administracja publiczna 12 - 4000
2 Fizjoterapia 20 - 6000