Praktyki zawodowe- jak się zapisywać

Szanowni Państwo, do instytucji podanych niżej zapisujemy się na podstawie UMOWY RAMOWEJ.

Do pozostałych instytucji na podstawie deklaracji lub umowy standardowej. W wyjątkowych sytuacjach na podstawie umowy indywidualnej.

 

 

UMOWA RAMOWA: 

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Magnoliowa” Sp. z o.o. w Lublinie
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANUS Jacek Madej, ul. Magnoliowa 2, Lublin
 3. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy S. Ewa Tutka-Fundacja Benedyktyński Zakątek
 4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie
 5. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 6. Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL” sp. z o.o.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1
 8. Strefa Mamy i Malucha, Katarzyna Tabor, Justyna Wnuk, Lidia Charchuła spółka cywilna z siedzibą w Puławach
 9. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 10. Zakład Leczniczy „ Uzdrowisko Nałęczów”. S.A.
 11. Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA w Puławach