Samorząd studentów

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach w roku Akademickim 2022/23  składa się z następujących członków:

1.Dominika Wójcik- Przewodnicząca RWSS WZ Puławy

2.Martyna  Dulemba -Wiceprzewodnicząca RWSS WZ Puławy

3.Wiktoria  Kiljan -Sekretarz RWSS WZ Puławy

4. Anna  Madej -Członek RWSS WZ Puławy

FUNKCJE

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład Rady Wydziału, czyli organu prawodawczego, który podejmuje kluczowe decyzje w związku z rozwojem Wydziału. Biorą udział w pracach różnych organów kolegialnych takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Udzielają wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu oraz zajmują się życiem kulturalnym Wydziału.

DYŻURY

Siedziba RWSS znajduje się w pokoju nr 117a, na I piętrze budynku.

KONTAKT

e-mail:  samorzad.pulawy@poczta.umcs.lublin.pl

fanpage:  www.facebook.com/WZwPUMCS