Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

e-mail: wydzial.zamiejscowy@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu
mgr Maria Pabisz

Pok. 05, godz. pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203
e-mail: maria.pabisz@mail.umcs.pl

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Kamilla Piwowarek:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne, kierunek Chemia techniczna, Wychowanie fizyczne
e-mail: kamilla.piwowarek@mail.umcs.pl, tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66

mgr inż. Anna Marchewka - Stolarek:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne kierunek: Fizjoterapia
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek: Administracja publiczna (w zastępstwie)
- studia podyplomowe
- sprawy jakości kształcenia
e-mail: anna.marchewka-stolarek@mail.umcs.pl, tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66

mgr Izabella Kosmala:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek: Administracja publiczna
- Studia podyplomowe

Pok. 03, Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00.
Dziekanat czynny jest także w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach 8.00 - 12.00
tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66, 81 887 42 80 wew. 210, 215


Administrator Obiektu, Promocja i obsługa Wydziału, Specjalista, Archiwum WZ, Redaktor WWW WZ
mgr Monika Lenarciak

Pok. 05, godz. pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203 
e-mail: monika.lenarciak@mail.umcs.pl


 

Główny specjalista ds. finansowych i księgozbioru Wydziałowego
mgr Anna Matraszek

- pomoc materialna dla studentów wszystkich kierunków

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego czynna od wtorku do soboty, w godz. 8.00-12.00
tel. 81 887 42 80 wew. 206
e-mail: anna.matraszek@mail.umcs.pl


 

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów ze środowiskiem
dr inż. Janusz Kalbarczyk

Pok. 116, tel. 81 460 59 08 wew. 205

Zobacz także aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.

Mapa dojazdu: