Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

e-mail: wydzial.zamiejscowy@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu
mgr Maria Pabisz

Pok. 05, godz. pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Kamilla Piwowarek:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Chemia techniczna 

mgr inż. Anna Stolarek:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne kierunki: Public relations i doradztwo medialne, Fizjoterapia
- pomoc materialna dla studentów wszystkich kierunków 
- sprawy jakości kształcenia

mgr Izabella Kosmala:
- sprawy dydaktyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek: Administracja publiczna
- Studia podyplomowe

Pok. 03, Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00.
Dziekanat czynny jest także w soboty (w trakcie trwania roku akademickiego w czasie zajęć studiów niestacjonarnych), w godzinach 9.00 - 13.00
tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66, 81 887 42 80 wew. 210, 215


Administrator Obiektu, Promocja i obsługa Wydziału, Specjalista, Archiwum WZ, Redaktor WWW WZ
mgr Monika Lenarciak

Pok. 05, godz. pracy: 7.15 - 15.15 (poniedziałek - piątek)
tel. 81 887 49 49, 81 887 42 80 wew. 203 


 

Główny specjalista ds. finansowych i księgozbioru Wydziałowego
mgr Anna Matraszek

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego czynna od wtorku do soboty, w godz. 8.00-12.00
tel. 81 887 42 80 wew. 206


 

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów ze środowiskiem
dr inż. Janusz Kalbarczyk

Pok. 116, tel. 81 460 59 08 wew. 205

Zobacz także informację o Dziekanacie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.

Mapa dojazdu: