Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
ul. 4- go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

tel. 81 887 49 49, 81 888 22 55, 81 888 22 66
mail: wydzial.zamiejscowy@umcs.pl

 Strona WWW:   www.pulawy.umcs.pl

 Godziny otwarcia:

  • wtorek - piątek - 10:00-14:00
  • sobota - 9:00-14:00 (tylko w terminach, w których zjazdy odbywają się stacjonarnie)

 Pełnomocnik Dziekana ds kierunku Administracja Publiczna oraz ds kierunku Fizjoterapia

 dr Wojciech Graliński

 DYŻUR zdalny poprzez MSTeams w czwartki od 11.45 do 12.30 - kod dostępu do zespołu "Wojciech Graliński DYŻURY": x0c89xh;
w dniach: 7.III, 14.III, 4.IV, 18.IV, 9.V
 2024 r. dyżury "hybrydowe", tzn. jednocześnie poprzez MSTeams oraz osobiście w budynku WZP (pok. 111).

 Kierownik Dziekanatu:

mgr Maria Pabisz
Pok. 116, godz. pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek)
tel. 81 887 49 49, pok. 116
e-mail: maria.pabisz@mail.umcs.pl 

 Pracownicy Dziekanatu:

 mgr Monika Lenarciak
administrator budynku
e-mail: monika.lenarciak@mail.umcs.pl, tel. 81 887 49 49, pok. 116

 

 

 mgr Izabella Kosmala
sprawy dydaktyczne dla kierunków:

*Administracja publiczna
*Chemia techniczna
*Studia podyplomowe Administracja
e-mail: izabella.kosmala@mail.umcs.pl, tel. 81 888 22 55, pok. 118

 

 mgr inż. Anna Marchewka- Stolarek
sprawy dydaktyczne dla kierunków:

* Fizjoterapia
* Wychowanie Fizyczne
* Techniki kryminalistyczne
e-mail: anna.marchewka-stolarek@mail.umcs.pl, tel.  81 888 22 55, pok. 118

 

  mgr Anna Matraszek

poniedziałek, piątek w godz. 8.00 - 13.30
wtorek - czwartek w godz. 11.00 - 13.30

- Biblioteka Wydziałowa
- sprawy finansowe
- sprawy socjalne, stypendia

e-mail: anna.matraszek@mail.umcs.pl, tel. 81 888 22 66 . pok. 117