Zajęcia w Lublinie

 

WYJAZDY NA ZAJĘCIA DO LUBLINA

 

 

Kierunek Chemia techniczna 

Studia stacjonarne II rok chemia techniczna

 wyjazd spod głównego budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach,

ul.4-go Pułku Piechoty W.P 18,

Czwartek wyjazd godz. 700

2III,9III,16III,23III,30III,13IV,20IV,27IV,4V,11V,18V.25V,1VI,15VI,22VI

RANO: 2III,9III,16III,23III,30III,13IV zajęcia odbywają pl. Marii Curie-Skłodowskiej . od.20IV zajęcia odbywają się na                    ul. Glinianej 33.

Wszystkie zajęcia kończą się  pl. Marii Curie-Skłodowskiej (od 2III do 11V włącznie, kończą się 16:45.natomiast od 16V-22VI kończą się 16:00)

ilość osób 6