Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Zamiejscowego UMCS! Do dyspozycji naszych czytelników oddajemy księgozbiór liczący ok. 10120  pozycji.

Godziny pracy Biblioteki:
- wtorek - czwartek   8.00 - 11.00
- sobota  8.00 - 11.00 (soboty zjazdowe)

tel. 81 887 42 80 wew. 206


 ZASOBY ELEKTRONICZNE - Biblioteka UMCS

Zasady użytkowania licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS: 

Istnieje możliwość skorzystania z Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Głównej UMCS.

(tel.81 537 5802, cyrkul@umcs.lublin.pl)

znajduje się w hallu na parterze głównego budynku biblioteki.

 

Z Wypożyczalni Miejscowej mogą korzystać zgodnie z zasadami udostępniania:

- pracownicy i studenci UMCS;

- nauczyciele akademiccy innych lubelskich szkół wyższych;

- pracownicy lubelskich instytucji naukowych, takich jak: placówki PAN, biblioteki naukowe, muzea, archiwa;

- absolwenci UMCS;

- czytelnicy zewnętrzni.

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota

11.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

Podstawą zamawiania i wypożyczania książek do domu jest karta biblioteczna. 

Informacje na temat uzyskania karty bibliotecznej (założenia konta czytelnika) zawarte są w Zasadach korzystania z Wypożyczalni Miejscowej UMCS

Godziny realizacji zamówień

Zamówienie

     

Realizacja

poniedziałek

do 7.30
7.30-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
po 17.00

 

od 13.00
od 15.00
od 17.30
od 19.00
od 10.30 nast. dnia

wtorek -piątek

do 7.30
7.30-10.30
10.30-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
po 17.00

 

od 10.30
od 13.00
od 15.00
od 17.30
od 19.00
od 10.30 nast. dnia

sobota

do 8.00
8.00 - 14.00
po 14.00

 

od 10.00
czas realizacji do 1h
od 13.00 w poniedz.

 Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie 
z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką
 
(np. z komputerów domowych).
Dostęp do baz danyche-książek i e-czasopism z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne w Bibliotece Głównej UMCS.
Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka UMCS pełni rolę karty bibliotecznej:

 • przy zapisie do biblioteki należy okazać legitymację i dowód osobisty oraz złożyć wypełnioną i podpisaną Deklarację Czytelnika;
 • konto ważne jest do 31 października;
 • z początkiem nowego roku akademickiego należy zgłosić się z legitymacją do Wypożyczalni BG UMCS w celu odnowienia konta;
 • założenie konta bibliotecznego i przedłużenie jego ważności jest bezpłatne.

Zasady obowiązujące posiadaczy legitymacji studenckich starego typu:

 • przy zapisie do biblioteki należy okazać indeks i dowód osobisty oraz złożyć wypełnioną i podpisanę Deklarację Czytelnika;
 • studencka karta biblioteczna ważna jest do 31 października;
 • z początkiem nowego roku akademickiego należy zgłosić się z kartą i indeksem do Wypożyczalni BG UMCS w celu odnowienia konta;
 • studenci UMCS płacą 20 zł za wydanie duplikatu zagubionej karty; studentów innych, uprawnionych uczelni obowiązują ponadto opłaty: za założenie konta (wydanie karty)- 10 zł, za przedłużenie ważności karty -5 zł.

 

Zapraszamy do korzystania z Wyszukiwarki naukowej PRIMO umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie:

 • katalogu komputerowego
 • Biblioteki Cyfrowej UMCS
 • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
 • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

Zbiory licencjonowane wymagają  logowania,  gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS.