Studia podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023:

  1. Administracja
  2. Zarządzanie w administracji publicznej
  3. Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Rekrutacja na studia podyplomowe

Aby zarejestrować się na prowadzone przez nas studia podyplomowe należy wejść na stronę www.podyplomowe.umcs.pl lub kliknąć w przycisk poniżej. Wybrać z listy kierunków interesujące nas studia i postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w jego opisie.