Studia podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018:

  1. Administracja

Rekrutacja na studia podyplomowe

Aby zarejestrować się na prowadzone przez nas studia podyplomowe należy wejść na stronę www.podyplomowe.umcs.pl lub kliknąć w przycisk poniżej. Wybrać z listy kierunków interesujące nas studia i postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w jego opisie.