Poznaj UMCS – Webinar Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

11 kwietnia 2022 roku, na uniwersyteckim kanale YouTube odbyła się transmisja webinaru pro kandydackiego skierowanego do kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Wydział znajdujący się na Kampusie Zachodnim naszej Uczelni oferuje wiele nowoczesnych kierunków studiów, w tym także studia prowadzone w języku angielskim.

Na początku spotkania, prowadzący Michał Częstochowski, przeprowadził rozmowę z Dziekan Wydziału prof. Jolanta Rodzoś oraz Prodziekanem ds. studenckich prof. Wojciechem Zgłobickim, dzięki której kandydaci poznali bliżej specyfikę wydziału oraz jego możliwości – także na arenie światowej.

W kolejnej części webinaru kandydaci mogli dowiedzieć się więcej o poszczególnych kierunkach, jakie swoim studentom oferuje wydział. Oferta dydaktyczna była zaprezentowana przez pracowników Wydziału: mgr inż. Dorotę Dymek z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz prof. Waldemara Kociubę z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji. Szczegółowa prezentacja możliwości skierowanych do studenta, wraz z praktykami i wyjazdami z pewnością zainteresowała uczestników spotkania.

Natomiast rozmowa ze studentkami Wydziału, to prezentacja działalności kół naukowych, które na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej pełnią istotną rolę, uczestnicząc w wielu wydarzeniach organizowanych przez Wydział.

Zapis webinaru dostępny jest na uniwersyteckim kanale YouTube.

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2022