Aktualne konkursy na projekty badawcze międzynarodowe: 22 marca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami serwisu projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe.

Konkursy

ERC Consolidator Grant

Kolejnym otwartym konkursem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest ERC Consolidator Grant. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Czytaj więcej o grantach ERC

Wymiana osobowa w ramach współpracy bilteralnej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Polskiej Akademii Nauk na wyjazdy w ramach wymiany osobowej z partnerami PAN (41 krajów). Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z wymienionymi w tabeli partnerami z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.
Czytaj więcej o programie wymiany osobowej

ERC Starting Grant

Otwarty został pierwszy konkurs ERC Starting Grant w programie ramowym Komisji Europejskiej- Horyzont Europa. Dzięki grantom ERC wizjonerzy nauki mogą prowadzić pionierskie badania w komfortowych warunkach, gdyż budżet pojedynczego projektu wynosić nawet do 3,5 mln euro.
Czytaj więcej o grancie ERC

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Pragniemy poinformować, że Ambasada Izraela ogłosiła nabór wniosków o stypendia na staże naukowo badawcze oraz kursy językowe (Ulpan) w Izraelu dla polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 marca 2021 r.
Czytaj więcej o stypendiach w Izraelu

Konkurs NCBR: Japonia-kraje V4

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową NCBR na projekty we współpracy karjów V4 i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Konkurs Quantera ERA-NET Cofund

Informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W związku z tym w marcu 2021 ogłoszony został konkurs w obszarze technologii kwantowych.
Czytaj więcej o konkursie Quant-Era

Wymiana bilateralna z Japonią

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazdy w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Japonią. Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.
Czytaj więcej o wymianie bilateralnej z Japonią

Program Canaletto-współpraca Polska-Włochy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.
Czytaj więcej o programie Canaletto

Fulbright Poland History Grant

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków o stypendium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi badania w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem tego stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego ponad 60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
Czytaj więcej o History Grant
 

CHANSE Transformtions: social and cultural dynamics in the digitals age

Pragniemy poinformować Państwa o starcie nowego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (CHANSE), pt. Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Koordynatorem programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) jest Narodowe Centrum Nauki.
Czytaj więcej o programie CHANSE
 

Ogłoszenie konkursu CORE 2021 na projekty polsko-luksemburskie

 Zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartym konkursem Fonds National de la Recherche (FNR), luksemburskiej agencji wiodącej- CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021.
Czytaj więcej o programie CORE
 

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021