Akredytacja NAWA dla UMCS

Z wielką radością informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znalazł się w gronie 11 polskich uczelni, które otrzymały Akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację kursów języka polskiego w latach 2023-2026!

Ofertę w imieniu Uczelni złożyło Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców pod kierownictwem dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej, prof. UMCS. Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji rocznych kursów przygotowawczych NAWA oraz letnich kursów NAWA - zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych. Uczelnia uzyskała akredytację na wszystkie typy działań, o które wnioskowała. Akredytacja upoważnia UMCS do składania ofert w konkursach i udziału w programach Agencji na realizację ww. kursów w latach 2023-2026. Uznano, że nasze Centrum gwarantuje swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów.

Nadmieniamy, że CJKP UMCS organizuje roczne kursy przygotowujące do studiów w języku polskim oraz letnie kursy dla cudzoziemców co roku, nieprzerwanie od momentu powstania, tj. od 1991 r. Akredytację NAWA otrzymaliśmy po raz drugi.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2023