XV Polsko-Ukraińskie Spotkanie w Jaremczu

W dniach 22-25 września 2022 r. odbyły się XV Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu. Tematem tegorocznej jubileuszowej konferencji było „Ukraina i Rzeczpospolita Polska w kontekście krytycznej turbulencji globalnej: nowe wyzwania, zagrożenia i szanse”.

fot. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Wydarzenie zorganizowali: Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy, Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie, Grupa Medialna „Kurier Galicyjski”, Fundacja Wolność i Demokracja, Instytut Polski w Kijowe. W obradach uczestniczyli naukowcy, eksperci stosunków międzynarodowych, dyplomaci i dziennikarze.

Konferencję podzielono na 4 panele tematyczne:

  1. „Humanitarny wymiar współpracy Ukrainy i RP w nowych realiach geopolitycznych”;
  2. „Transformacja porządku światowego w wyniku zakrojonej na szeroką skalę wojny rosyjsko-ukraińskiej. Miejsce Ukrainy i RP na nowej geopolitycznej mapie świata”;
  3. „Wyniki dialogu dwustronnego w trzydziestą rocznicę podpisania Umowy między Rzeczypospolita Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy”;
  4. „Pogłębienie współpracy politycznej i militarnej między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w kontekście zakrojonej na szeroką skalę agresji Rosji na państwo ukraińskie”.

Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, prof. dr hab. Walenty Baluk wziął udział w IV panelu w formie on-line prowadzonym przez Tadeusza Krząstka. Pozostali paneliści: Łukasz Adamski, Agnieszka Legucka, Marcin Strzelec, Bohdan Hud, Mykoła Doroszenko, Hryhoryj Perepelycia.

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 września 2022