Wyniki konkursu na wsparcie finansowe dla czasopism naukowych

Sukces czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

Z radością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na wsparcie finansowe dla czasopism naukowych, w wyniku którego znaleźliśmy się wśród 36 prestiżowych polskich czasopism afiliowanych przy dyscyplinie nauk o polityce. Oznacza to, że nasze czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” w ewaluacji tytułów będzie traktowane tak, jak czasopisma, które są już w międzynarodowych bazach, a za opublikowany artykuł autorzy otrzymają 20 pkt.

Wschód Europyjest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii.

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne(wersja elektroniczna)»

    Wydarzenia

    Data dodania
    3 kwietnia 2019