Włodzimierz Samojło. Między Wilnem a Berlinem

Miło nam poinformować, że przy współpracy Białoruskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS, ukazała się praca pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Garbińskiego „Włodzimierz Samojło. Między Wilnem a Berlinem”.  więcej...>

Jednocześnie informujemy, że we współpracy Białoruskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Centrum Europy Wschodniej UMCS została oddana do druku pracaArchbishop Mikalay Matzukevich. In prayer for Belarus, Letters” vol. 2, pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Garbińskiego.

    Wydarzenia

    Data dodania
    2 lutego 2021