Włodzimierz Samojło. Między Wilnem a Berlinem

Miło nam poinformować, że przy współpracy Białoruskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS, ukazała się praca pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Garbińskiego „Włodzimierz Samojło. Między Wilnem a Berlinem”.  więcej...>

Jednocześnie informujemy, że we współpracy Białoruskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Centrum Europy Wschodniej UMCS została oddana do druku pracaArchbishop Mikalay Matzukevich. In prayer for Belarus, Letters” vol. 2, pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Garbińskiego.

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    2 lutego 2021