VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Język ukraiński na świecie”

W dniu 4 listopada br. Międzynarodowy Instytut Oświaty, Kultury i Związków z Diasporą Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska zorganizował VII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną pt. „Język ukraiński na świecie”, w której wzięli udział uczestnicy z 37 państw, m.in. dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej.

Tegoroczna edycja konferencji była szczególną z uwagi na toczącą się wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, jednym z celów której jest unicestwienie tożsamości ukraińskiej m.in. poprzez linguicide, czego dowodem jest sytuacja na okupowanych terenach.

Język ukraiński znalazł się w centrum uwagi wielu krajów, do których uciekli przed wojną obywatele Ukrainy. Jednocześnie, jak pokazują badania, ponad 50% uchodźców posługuje się na co dzień językiem rosyjskim, co stanowi dodatkowe wyzwanie zarówno dla diaspory, jak i dla podmiotów świadczących wszelaką pomoc, jak materialną, tak i informacyjną, psychologiczną, edukacyjną itp. Wzrost zainteresowania Ukrainą na świecie, jej kulturą, historią i językiem daje duże szanse dla rozwoju języka ukraińskiego, studiów ukrainoznawczych, promocji kultury ukraińskiej i dekonstrukcji rosyjskich mitów historycznych, a jednocześnie jest wyzwaniem dla państwa, bez instytucjonalnego wsparcia którego zainteresowanie to może być krótkotrwałym.

    Wydarzenia

    Data dodania
    9 listopada 2022