Upowszechnienie wiedzy o Ukrainie

W dniu 31 marca br. dr Nadia Gergało-Dąbek przeprowadziła kolejne dwie lekcje dla uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie. Tym razem lekcje poświęcone były językowi, kulturze i tożsamości narodowej Ukraińców i były zorganizowane w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony szkoły.

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    31 marca 2022