Ukraina w przeciwdziałaniu rosyjskiej propagandzie i dezinformacji

12 grudnia 2022 roku w Centrum Europy Wschodniej UMCS odbyło się seminarium robocze z udziałem prof. Serhija Danyłenki, kierownika Katedry Komunikacji Międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki.

Na wstępie prof. Danyłenko poinformował, że utworzony w 2015 r. Instytut Bezpieczeństwa Informacyjnego zaprezentował w Kijowie „Zieloną” i „Białą” księgę przeciwdziałania dezinformacji. Przy czym zielona księga prezentuje dokonania państwa ukraińskiego w przeciwdziałaniu dezinformacji, biała zaś skierowana jest do organów państwowych i zawiera rekomendacje w zakresie przeciwdziałania dezinformacji.

Zdaniem prof. Danyłenki obecnie najsilniejszą siłę wpływu Federacji Rosyjskiej w społeczeństwie ukraińskim jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, gdyż wg badań opinii publicznej jedynie 3% mieszkańców Ukrainy ma zaufanie do mediów rosyjskich.

Prof. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS zwrócił uwagę , że rosyjska propaganda skierowana jest m. in. na budowanie rozbieżności polsko-ukraińskie w myśl zasady „dziel i rządź”. Podkreślił tez konieczność budowania odporności w przestrzeni informacyjnej.

W trakcie dyskusji pojawiły się opinię, że po 2014 r. Ukraińcy nabyli większej zdolności przeciwdziałania propagandzie Federacji Rosyjskiej niż Polacy. Wskazano też na potrzebę propagowania treści "Zielonej" i "Białej" księgi.

Podsumowując spotkanie prof. Baluk  zaproponował przetłumaczenie obu ksiąg na język polski, prowadzenie, co pół roku seminarium dotyczącego przeciwdziałania dezinformacji oraz przygotowanie monografii zbiorowej pod roboczym tytułem "Komunikowanie polityczne w dobie wojny". Prof. Danyłenko poparł te propozycje, akcentując potrzebę aktywności, a nie reaktywności w zakresie przeciwdziałania propagandzie Federacji Rosyjskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Serhij Danyłenko, kierownika Katedry Komunikacji Międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, dr hab. Ewelina Podgajna prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS; dr hab. Agnieszka Demczuk, kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS, dr Eleonora Kirwiel z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego, dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz dr Janusz Kowalczyk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Tekst: dr Janusz Kowalczyk


Fot. Piotr Toc

    Wydarzenia

    Autor
    Piotr Toc
    Data dodania
    22 grudnia 2022