Spotkanie z autorami monografii kolektywnej „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014 – 2016” Walentym Balukiem, Markiem Pietrasiem oraz Jakubem Olchowskim

17 stycznia godz. 18.00, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24 A Warszawa

Zapraszamy na spotkanie z autorami świeżo wydanej monografii kolektywnej „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014 – 2016” Walentym Balukiem, Markiem Pietrasiem oraz Jakubem Olchowskim.

Rosyjska wojskowa agresja przeciwko Ukrainie w 2014 roku podważyła istnienie porządku post-zimnowojennego oraz stworzyła wyjątkowo niebezpieczny precedens dotyczący istnienia ustalonych granic.

Wydarzenia na Ukrainie związane z rewolucją godności oraz polityką Rosji w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej skłoniły grupę badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki do przedstawienia studium przypadku w wydanej niedawno książce. 

Prof. Walenty Baluk – dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, autor monografii „Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy (tradycje i współczesność)”, Wrocław 2002; „Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004)”, Wrocław 2006; „Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012”, Lublin 2012, a także autor ponad 40 artykułów naukowych, publicystycznych i innych.

Prof. Marek Pietraś – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 170 publikacji, w tym autorstwo, redakcję i współredakcję 24 książek. Wśród nich: „Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy”, Lublin, 2017, „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”, Warszawa 2017, „Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007 oraz wiele innych.

Dr Jakub Olchowski – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Zainteresowania naukowe to m.in. bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo – Wschodniej i Południowej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce wschodnioeuropejskiej.

 

Spotkanie poprowadzi Ołeksandra Iwaniuk – pisarka, politolożka, założycielka Klubu Literackiego w Domu Ukraińskim. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i College of Europe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Po Sąsiedzku” prowadzonego wspólnie przez Klub Inteligencji Katolickiej, Fundację Zustricz i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

 

Data i miejsce spotkania: 17 stycznia godz. 18.00, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24 A Warszawa

    Wydarzenia

    Data dodania
    12 stycznia 2018