Raport: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy

Prezentujemy elektroniczną wersję raportu „Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy”, sporządzonego przez Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy.

Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, który współtworzą Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCSInstytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki oraz Instytut Europy Środkowej, zaprasza do zapoznania się z raportem: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy.

W raporcie przedstawiono pogłębioną, wielopłaszczyznową analizę stosunków Polski i Ukrainy w kontekście zmieniającego się środowiska międzynarodowego. Zaprezentowano punkty widzenia polskich i ukraińskich ekspertów na stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy oraz sformułowano rekomendacje dla instytucji polityki zagranicznej obu państw. Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Zapraszamy do lektury

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 stycznia 2022