PRACE CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ UMCS - zapowiedź

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Marii Curie-Skłodowskiej w ramach cyklu Prace Centrum Europy Wschodniej UMCS ukaże się minimonografia dr Nadii Gergało-Dąbek pt. Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej.

„Przedłożoną do recenzji pracę uznać należy za szczególnie potrzebną, która wnosi do dyskursu naukowego w Polsce nowe, słabo rozpoznane, a także niebędące dotąd przedmiotem intensywnej eksploracji naukowej zagadnienia.

Od czasu Rewolucji Godności w Ukrainie obserwujemy bowiem wzrost zainteresowania problematyką narodowej tożsamości Ukraińców. Manifestuje się on wzmożonym otwieraniem nowych licznych kierunków dyskursu naukowego i politycznego związanych z perspektywami rozwoju obywatelskiego w tym kraju, a także obecnie szalenie dynamicznym rozwojem sytuacji politycznej. […] I ludzie nauki, doświadczeni naukowcy coraz częściej poświęcają część swojej pracy problematyce tożsamości narodowej jako najbardziej skutecznej broni przeciwko wszystkim hybrydowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, a niekiedy nawet całą swą działalność naukową podporządkowują tej właśnie problematyce naukowej, która w Polsce ma całkiem nowy charakter, ale i perspektywy nabierającego siłę rozwoju na polu polsko-ukraińskiej współpracy.

Wszystko to sprawia, że bardzo potrzebna jest literatura naukowa, która […] byłaby nie tylko prezentacją wyników badań naukowych i partykularną  analizą określonego problemu naukowego, ale również swoistym zaproszeniem do dyskusji i pozytywnego odbioru owej problematyki. […] Doniosłość, szczerość narracji, tudzież krytyczna analiza i naukowa obiektywność, chęć zgłębiania trudnych wielopłaszczyznowych realiów, precyzyjny i klarowny język – wszystko to cechuje przedstawiony do druku rękopis monografii […]”.

 Z recenzji prof. dr. hab. Sergiusza Wasiuty z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    15 kwietnia 2021