Pokonanie ambiwalencji. Nowe więzi i stare podziały

Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydział Politologii UMCS zapraszają na wykład, który wygłosi dr Mykoła Riabczuk (Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Moderator: Anna Dąbrowska (Homo Faber).

Termin i miejsce wykładu:
14 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 12.15
Aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS (pl. Litewski 3)

Mykoła Riabczuk
Ur. 1953 r. w Łucku. Absolwent Politechniki Lwowskiej i Instytutu Literackiego im. M. Gorkiego w Moskwie. W przeszłości zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz wice-redaktor czasopisma „Krytyka”. W Polsce ukazały się przekłady jego książek „Od Małorosji do Ukrainy” (2002), „Dwie Ukrainy” (2004, druga edycja 2006), „Ogród Metternicha” (2011), „Ukraina. Syndrom postkolonialny” (2015). Laureat nagrody POLKUL Foundation oraz medalu „Bene merito” Ministra Spraw Zagranicznych RP za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Przewodniczący Ukraińskiego PEN Clubu i jury nagrody „Angelus”. Współpracownik Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Ukraińskiej Akademii Nauk, gościnnie wykłada na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Załączniki

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    14 grudnia 2017