Ocena czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” otrzymało 40 pkt. Tym samym wydawane przez Centrum Europy Wschodniej oraz Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS czasopismo podwoiło dotychczasową liczbę punktów.

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    15 grudnia 2021