Ocena czasopisma "Wschód Europy”

„Wschód Europy” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej oraz Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Z radością informujemy, że czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne (ISSN: 2450-4866, 2719-7778)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 95.58

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2020 oraz w Paszporcie czasopisma

 

 

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    8 listopada 2021