Możliwość publikacji artykułów naukowych

Ukraina, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS informują o możliwościach publikowania artykułów naukowych w periodyku naszego partnera z Ukrainy, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, pod tytułem „Actual problems of international relations”.

Zapoznać się z czasopismem można tutaj: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv oraz tutaj: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/index

W celu zgłoszenia artykułu do publikacji należy zarejestrować się na stronie czasopisma, gdzie znajduje się informacja dla autorów http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/about/submissions#onlineSubmissions .

 

 

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    18 grudnia 2020